Reflex_2-21

3 REFLEX 2/21 INNEHÅLL REFLEX – ETT MAGASIN FRÅN NEURO Redaktionens adress: Neuro, Box 4086, 171 04 Solna Telefon: 08-677 70 10 Webbplats: neuro.se Plusgiro för gåvor: 90 10 07-5 Redaktör och ansvarig utgivare: Håkan Sjunnesson Telefon: 0760-01 70 14 E-post: reflex@neuro.se Redaktionsråd: Håkan Sjunnesson, Kristina Niemi, IngelaWettergrund, Helene Landersten, Caroline Kåhre, Kristina Ackzén och Per-Jan Tjärnberg Grafisk form och layout: Bedow Annonser: Mediakraft Telefon: 08-23 45 30 E-post annonsmaterial: info@mediakraft.se Tryck: Exakta Print AB Upplaga: 13 800 exemplar Kommande Reflex 2021: 6/9, 7/12 Beställ Reflex Magasin som taltidning: 0760-01 70 14 I DETTA NUMMER MED TEMA: Neuro – Din röst Ledare 05 Reportaget 06 Neuropromenaden 12 Läsarundersökning 16 Diagnosstödjare 17 Forskning 18 Må bra 20 Insamling 22 Notiser 23 Förbundsnytt 26 World MS Day 30 Korsord 31 Foto: Håkan Sjunneson 19 Följ nyheter och Neuros Forum på Neuros hemsida 06 Vann opinionskamp för rehabiliteringsteam En kombination av flerårigt opinions­ arbete avNeuroföreningarna inom Region Gävlebord och Neuros årliga Neurorapporter, har lett fram till att det nu finns multiprofessionella neuro­ team på tre platser i Region Gävleborg. Möjligheterna till neurologisk rehabili­ tering lokalt har också blivit bättre. – Vi har jobbat mycket med detta och det känns väldig bra att vi verkar ha lyckats, säger Lillemor Forslund i Bollnäs. 14 Neuro stödjer viktig patientnära neuro­ logisk forskning Under den årliga Neuropromenaden samlar Neuros aktiva föreningsliv runt om i landet in pengar till den neurologiska forskningen. 2020 samlades över 200000 kronor in under promenaden och på sidan 14 berättar vi om några patientnära projekt som Neuro stödjer. 26 Digital kongress kan bli riktigt bra! Just nu arbetar förbundskansliet med att sy ihop tidsplaner och dagord­ ningar, så att den digitala kongres­ sen kan genomföras på ett så bra sätt sommöjligt. I planen ingår att kongressen öppnas upp digitalt med en dag redan i senare hälften av augusti, för beslut om grundformalia och individuellt arbete i påverkans­ torg. Därefter samlas kongress­ ombuden åter digitalt för möte i plenum den 10–12 september. 20 Skogsbada i naturens stärkande energifält Att tillbringa tid i naturen är mycket mer än frisk luft och vacker miljö. Läs Malin Schulz inspirerande text om hur hennes naturnärvaro bland annat kan minska stress, hjälpa mot depres­ sion och lindra oro, förbättra koncen­ tration och minne och ge mer energi. Neuro har en växande hemsida med adress neuro.se och den kommer du åt via en uppkopplad dator, smart­ phone eller läsplatta. Där hittar du en stor mängd information omNeuros omfattande arbete och verksamhet och om att leva med neurologisk diagnos. Här finns också ett forum, där den somvill kan skriva och dela tankar och tips med varandra. Neuromedlemmen Lillemor Forslund i Bollnäs, en av alla som kämpat och vunnit kampen för rehabilitering i Region Gävleborg

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=