Reflex_3-23

11 REFLEX 3/23 Dina rättigheter Din integritet och ditt självbestämmande ska vara i fokus inom hälso- och sjukvården. Det gäller både rättigheter kring journalföring, tillgänglig information och rätten att få vård i rätt tid. Det är viktigt att allt sker i samverkan med dig som patient där du har möjlighet att uttrycka din vilja och bli lyssnad på. Du har rätt att få individuellt anpassad information om ditt hälsotillstånd och tänkbara undersöknings- och behandlingsmetoder. Om din läkare anser att det finns flera likvärdiga behandlingsalternativ ska du ges möjlighet att välja mellan dessa. Du ska också kunna välja öppenvård var som helst i Sverige. Det kan dock finnas undantag om det finns speciella remissregler i din hemregion. Öppenvård kallas all vård som utförs när du inte är inneliggande patient. När det gäller öppenvård kan du också skriva en egenremiss. Blanketter brukar finnas hos den vårdgivare du önskar träffa. Det händer att våra medlemmar känner sig missförstådda och inte hörda. Symtom kan vara osynliga och svåra att upptäcka eller så ges ett besked man som patient känner sig tveksam inför. En vanlig fråga är då hur man som patient kan få en nymedicinsk bedömning, en så kallad second opinion. Denna rätt finns vid livshotande eller särskilt allvarliga sjukdomar eller skador. Du har då rätt att få den behandling som den förnyade bedömningen leder till, om den stämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet. Kostnaden för behandlingen måste också vara rimlig med hänsyn till sjukdomen eller skadan. Journalanteckningar kan ibland tas bort Vad gäller journalanteckningar så får dessa inte tas bort när de väl är införda i journalen på grund av patientsäkerhetsskäl. Du har dock rätt att få din åsikt inskriven i journalen. Du kan också kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och begära att en journalanteckning eller hela journalen ska tas bort. Då krävs att du har godtagbara skäl för, och att det är uppenbart, att journalen inte behövs för framtida vård. Om ansökan avslås kan du överklaga hos förvaltningsrätten. Även om det finns mycket som skyddar, och vägar att ta för att få rätt vård, så sker det ibland misstag i vården. Då är det viktigt att i första hand vända sig till den mottagning där behandlingen skett. Vårdgivaren har då en skyldighet att utreda vad som hänt. Du kan också vända dig direkt till verksamhetschefen hos den vårdgivare där du blivit behandlad. Om du har frågor eller behöver hjälp i dialogen med vårdgivaren kan du kontakta patientnämnden, som är en oberoende instans som finns i alla regioner. Det kan till exempel vara bra att först rådgöra med patientnämnden om vad som är lämpligt i det enskilda fallet eftersom det finns fler alternativ vad gäller klagomål mot sjukvården. Patientnämnden gör inga egna medicinska bedömningar eller tar ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel. Tanken är att bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet. Genom att kontakta patientnämnden bidrar du till att förändra och förbättra vården, så att andra inte drabbas på samma sätt. Sommedlem i Neuroförbundet kan du alltid vända dig till oss, så guidar vi dig rätt i de frågeställningar du har, både vad gäller patienträtt och andra frågor som uppkommer i samband med bland annat myndighetskontakter. MARIA LILLIEROTH, JURIDISK OMBUDSMAN NEUROFÖRBUNDET ” Det händer att medlemmar känner sig missförstådda och inte hörda. På RÄTT SIdA

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=