Reflex_4-22

25 REFLEX 4/22 FORSKnInG – åReTS neUROTOMTe Nytt med Neuro Hallå där Lise, Sverige har nu fått en ny regering. För Neuros del kommer den nye socialministern Jakob Forssmed (KD), sjukvårdsminister Acko Ankarberg (KD), äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M), och även den nye ordförande för socialutskottet, Christian Karlsson (KD) att påverka. Vad kan du säga om dessa politiker och vilken betydelse de kan ha för Neuro? – Samtliga ministrar ansvarar för frågor som är mycket viktiga för Neuros medlemmar. För oss på Neuro är sjukvårdsminister Acko Anckarberg ett känt namn. Hon var tidigare ordförande för Socialutskottet och är ytterst kompetent. Hon har också egen erfarenhet av att leva med en neurologisk diagnos: stroke. De övriga namnen ser vi fram emot att lära känna framöver. Hur kommer Neuro att arbeta mot dessa? – Som förbund är vi måna om att samverka och möta våra beslutsfattare i olika forum. Vi brukar med jämna mellanrum boka personliga möten för att lyfta våra frågor. Vi är också representerade i Regeringens Funktionshinderråd via Funktionsrätt Sverige, samt i Regeringens Patientråd där ansvariga ministrar brukar medverka. Neuro har haft en extrakongress under hösten. Hur går dina tankar om förbundets framtid? – Mycket har hänt sedan förbundet bildades 1957. Syftet då var att inge olyckssystrar och bröder hopp. Då var neurologiska diagnoser något man helst inte skulle tala om. Den som var drabbad fick vårdas av anhöriga i hemmet eller på den så kallade långvården. Under den här tiden växte sig folkrörelsen stark och villkoren för oss med neurologiska diagnoser har verkligen förändrats till det bättre. Det har också hänt mycket inom forskningen och allt fler kan behandlas för sina diagnoser. Idag är intresset svalare för det traditionella föreningslivet. 2016 påbörjade vi ett arbete för att vara relevanta även för framtidens medlemmar. Ett arbete som resulterade i beslut som ska genomföras de närmaste åren. Jag tror verkligen på Neuros framtid. Kongressbesluten kommer dock inte att räcka hela vägen. Stora krav ställs på vår organisations anpassningsförmåga i den snabba samhällsförändringen och vi behöver stå på tå för att kunna hantera den. Våra föreningar i landet behöver få fler engagerade medlemmar somvill göra skillnad. Neuro har alltid haft en viktig uppgift och nu är den viktigare än någonsin! Vilka förändringar är att vänta? – Vi kommer bland annat att introducera nya typer av medlemskap. Vi kommer också att se över möjligheten för nationella digitala nätverk för olika diagnoser. Andra spännande nyheter är möjligheten att bilda lokalgrupper och att vi kommer att testa rådgivande forum mellan våra kongressperioder. –Våra medlemmar efterfrågar även allt fler digitala aktiviteter och tjänster. Den utvecklingen fortsätter. Övrigt du vill tillägga? – Vi verkar i en snabbt föränderlig omvärld med många utmaningar. Det säkerhetspolitiska läget, inflationen och klimathotet påverkar oss alla. Neuroförbundets verksamhet behövs verkligen. Vi arbetar för våra medlemmar och deras närstående och kan erbjuda intressanta aktiviteter, råd och stöd efter behov och önskemål. Vi bevakar och driver också viktiga frågor som påverkar livet för oss som lever med neurologiska diagnoser. Rätten till ett värdigt liv har blivit vårt signum. Jag hoppas innerligt att alla våra medlemmar väljer att förnya sina medlemskap nästa år och att många fler väljer att bli medlem, för det är tillsammans vi har vår styrka! BERÄTTAT FÖR ALFRED SKOGBERG lise lidbäck, neuros förbundsordförande berättar om vad som är på gång inom neuro. TeMA:

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=