Reflex_4-23

FORSKNING När vårdpersonal kommer i kontakt med en ALS-patient kan det vara svårt att veta hur patientens kognitiva förmåga är. Men genom att använda sig av ett så kallat ECAS-test kan vårdpersonal mäta en patient över tid och få svar på var patienten befinner sig i sin sjukdom. ECAS-testet utvecklades år 2014 av en forskargrupp vid universitetet i Edinburgh under ledning av professor Sharon Abrahams. Testet mäter olika aspekter av kognitiv funktion, inklusive minne, språk, rumsuppfattning, och exekutiv funktion. Det ger en bedömning av hur väl olika kognitiva förmågor fungerar hos en individ med ALS. Fram till nyligen har testet inte kunnat användas i Sverige men så är inte längre fallet. – Testet har översatts till svenska men det har inte validerats förrän nyligen. Det har varit ett stort mål för mig eftersom jag länge har velat att testet ska kunna användas i Sverige, säger Juliette Foucher som är doktorand på KI och ingår i en forskargrupp som leds av Caroline Ingre. Kan mäta andra diagnoser Även andra diagnoser har nytta av testet. Den kognitiva förmågan är central för hur människor tänker, lär sig och interagerar med världen. Den spelar en nyckelroll i alla aspekter av vår dagliga verksamhet, från att ta beslut och lära sig nya färdigheter till att kommunicera med andra och lösa problem. Med vetskap om att sjukdomar somALS är progredierande, alltså att de fortskrider, är det viktigt om vårdinstanser så korrekt som möjligt känner till om patienten har förändrats sedan det senaste vårdmötet. Testet kan även användas för patienter med diagnoser somMS, Parkinson och Alzheimers eftersom även dessa har en progredierande sjukdom. Utan ECAS-testet kan det vara svårt att tydligt veta hur patienten mår, om patienten tillfälligt beter sig på ett visst sätt eller om det går att förstå att patienten de facto har förändrats sedan sist. Slutsatserna i samband med testet gör att patienten bättre kan mötas där hen befinner sig, något som gör det lättare för alla kring en patient att stötta adekvat. – Man behöver ett verktyg för att förstå om en patient uppvisar normalt beteende eller om hen har förändrats, säger Juliette Foucher. Testet genomförs under cirka 20 minuter. Kommande test inträffar cirka sex månader senare. Och då är det nästan samma test som förra gången. Men subtila förändringar gör att man kan utläsa eventuella beteendeförändringar. – Testpersonen har en minut på sig att skriva ner så många ord sommöjligt som börjar på en specifik bokstav. I nästa version av testet är allt som innan men denna gång används en annan bokstav. Och i testet därefter är det ytterligare en annan, säger Juliette Foucher. Sedan räknas testresultatet som jämförs med gången innan för att se om resultatet går upp eller ner. ECAS-testet har kommit att bli ett standardtest för många. Men fler läkare behöver känna till testet och utbildas så att de kan använda det. – Testet finns på nätet och kan laddas ner. I takt med att fler läkare utbildas kan det komma att göra skillnad för många, säger Juliette Foucher. TEXT OCH FOTO: ALFRED SKOGBERG ” Man behöver ett verktyg för att förstå om en patient uppvisar normalt beteende eller om hen har förändrats. – Juliette Foucher 7 REFLEX 4/23

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=