Reflex_4-23

Rättspraxis Rättspraxis har på olika sätt snävat in på vad som menas med personlig assistans. Vi kunde nyligen höra Bengt Westerberg, socialminister när LSS kom för 30 år sedan, i intervju med SVT Nyheter Stockholm säga: ”Det fanns en ambition, när LSS kom, att man alltid på bästa möjliga sätt skulle hjälpa de som behövde stöd på olika sätt. Idag är det inte så. Idag prövar man snarare hur lite vi kan göra utan att bryta mot lagen”. Många av våra medlemmar med personlig assistans har drabbats av detta nya synsätt och känner oro kring sina assistansbeslut. En förändring i en lagtext, en ny tolkning i ett rättsfall, en rubrik i nyhetsflödet, påverkar inte bara en aspekt av livet för personer med personlig assistans. Följdverkningarna av ett ändrat beslut får konsekvenser både för oss med assistans, våra personliga assistenter och anhöriga. Men även vår omgivning och vårt samhälle blir fattigare när välfärden brister. Vissa förändringar är som ett fartgupp, andra såpass radikala att meningen med reformen urholkas. För 2023 blir statens kostnad för assistansersättning 100 miljoner lägre än planerat. Det framgår av regeringens budget för 2024. Statistiken visar på en nedåtgående trend. Risker Vi är tillbaka på tröskeln ut till frihetsrummet, till samhällsgemenskapen, till möjligheter. Men frågan är om vi kan puttas längre tillbaka utan att återigen backa in i instängdhet och glömska. Finns ljus i tunneln? Regeringens bedömning är fortfarande att lagändringarna 1 jan 2023, då rätten till assistans stärktes att två nya grundläggande behov samt schablonavdrag för föräldraansvar, kommer att leda till att 2 000 fler personer får rätt till assistansersättning, varav 800 barn. Regeringen skriver också att lagändringarna ska följas upp och utvärderas. Vi får hoppas att utvecklingen ändrar riktning och att den personliga assistansen stegvis återupprättas. Vi på Neuroförbundet arbetar ihärdigt för att den personliga assistansen ska återta förlorad mark och dessutom utvecklas. Vi har varit en del av kampanjen ”Rimliga villkor” en kampanj för en rättvis assistansersättning för personliga assistenters livsviktiga arbete. Därutöver är vi ofta en remissinstans och inom den juridiska rådgivningen finns vi till hjälp för dig som enskild. Allt i enlighet med Neuroförbundets motto – Rätten till ett värdigt liv. MARIA LILLIEROTH, JURIDISK OMBUDSMAN NEUROFÖRBUNDET ” Assistansen för mig och många andra har inneburit att vi har kunnat leva någorlunda jämlikt som andra i samhället. PÅ RäTT SIdA – Maria Lillieroth 9 REFLEX 4/23

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=