TF-Bladet_2-12

2 TF-BLADET NR 2/2012 FÖRBUNDSSTYRELSENS SPALT MargarethaMolius. Forts. sid 4 D et berättades om hur hust- rurna tvingades binda fast sina män i sängarna, efter- som de skakade så illa att de annars föll ur sängen. En av våra medlem- mar, som arbetat på en termometer- fabrik, var så förstörd av detta arbete, att hon tvingades sitta ute på bal- kongen mitt i vintern utan kläder, då hon, som hon uttryckte det, ”annars höll på att brinna upp”. Berättelserna är många om hur andra patienter inte på något sätt tål värme utan måste använda sig av olikakyltekniker.Känslighet förvärme och kyla är ett tecken på att något är rejält i olag. Den totala utmattningen är ett an- nat tecken.När dagens prestation inne- bär att klara av att sätta på en gryta för att koka spaghetti och steka upp lite falukorv, för att sedan inte orka vara uppe för att äta, utan tvingas lägga sig en timme, då är det något som är fel. En del anser att det är latmasken som drabbat den sjuka, medan de, som insett riskernamedden smygandegift- belastningen, förstår att nu är det fråga omett allvarligt tillstånd. Kroppen fungerar olika på oss alla beroende på vilka organ som är mest Förgiftningssymtomen av kvicksilver varierar! känsliga samt inte minst på hur många amalgamfyllningar,guldkronor,rotfyll- ningar och annat som vi har fått under åren. Det gäller också den barn- tandvård som många fick med till ex- empel kopparamalgam. Det blev den första stora giftbelastningen av både kvicksilver och koppar. Det är därför viktigt att veta, att värk i leder och muskler, mag- och tarmbesvär, hjärt- besvär, neurologiska symtom, psykisk ohälsa, minnesrubbningar och många fler symtom, kan vara resultatet av denna giftbelasting. Ingen kan bortse från kopplingen till biverkan av tandvårdsmaterialmed motiveringen att dessa symtom är ”så vanliga”blandbefolkningen En del av de 30-40 åringar, somhör av sig till Tf, har aldrig haft egna fyllningar, men de har föräldrar, som har mängder av metallblandningar i munnen och de har som regel även vaccinerats. Stor inrapportering av risker Tf har redovisat för riskernamed över- föring av kvicksilver till foster via na- velsträng och senare som nyfödda genombröstmjölken. Vad sominte har diskuterats mer än perifert är det fak- tum, att många män har dålig spermie- kvalitet. Man har observerat, att detta kan bero på en ökad påverkan av gifter, kemikalier och läkemedel, men vågar sig inte på att fundera över kvicksilver- övergången från moder till foster. Detta har dock flera forskare påvi- sat och bland de uppgifter, som Tf sände in till olika berörda ansvariga politiker och myndighetspersoner, var ett antal mycket tungt vägande rappor- ter så att de kan vidta åtgärder för att förbättra situationen på sikt. De mäng- der av kvicksilver – det rör sig om flera ton – somännu finns kvar i befolkning- ens fyllningar, de försvinner inte ge- nomatt vi har fått ett kvicksilverförbud. Genomgripande förändringar måste ske Detta måste åtgärdas. Om inte vården totalt ska kollapsa, så måste Tf:s erfa- renheter tas tillvara. Under alla år som Tf har varit verksamt, har vi lämnat in vetenskapliga fakta parallelltmed våra medlemmars erfarenheter, utanatt detta lett till några genomgripande föränd- ringar. Socialministerns svar på vårt senaste brev var ett svar, som enbart kan bedömas som det kända uttrycket I samband med genomgång av kända symtom på kvicksilverförgiftning, kan vi konstatera, att de varie- rar stort både över tid och beroende på vem som skrivit om riskerna med giftet. Yrkesmedicinsk exper- tis från förra århundradet, som då hade direktkon- takt med spegelarbetare, lärde sig på plats hur giftet skadade de anställda. Många var de familjer, vars liv blev totalt förstörda av att mannen fått arbete i denna industri.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=