TF-Bladet_2-12

36 TF-BLADET NR 2/2012 B POSTTIDNING Jag har flyttat, min nya adress: Sänd din adressändring (gamla och nya adressen) till: Tandvårdsskadeförbundet, Kungsgatan 29, 461 30 Trollhättan. Tf-bladet utges av: Tandvårdsskadeförbundet Ansvarig utgivare: Mats Hanson Redaktör: Siv Wirsenius Teknisk produktion: Sjuhäradsbygdens Tryckeri, Borås Lösnummerpris: 20 kr ISSN0349-263X Artiklar och insändare: Tandvårdsskadeförbundet Redaktionen Kungsgatan 29, 461 30 Trollhättan. E-post: info@tf.nu Manusstopp: Nr 3, 2012: 20 augusti Vi förbehåller oss rätten att redigera insända artiklar före publicering i Tf- bladet. Eftertryck av text och bild med angivande av källan kan medges efter kontakt med redaktionen. Kontaktannonser: Tfs medlemmar kan gratis sätta in kontaktannons på maximalt 50 ord. Skickas till: info@tf.nu eller Tandvårdsskadeförbundet, Redaktionen, Kungsgatan 29, 461 30 Trollhättan. Enskildamedlemmar: 30 kr/rad (ca 35 tecken/rad), sätts in på bg 226–48 85 (Förbundet). Skriv annonstexten på bankgiro- talongen. Bifoga namn, adress, tel- och medlemsnummer (se adress- etikett). Företagsannonser: info@tf.nu eller Tandvårdsskadeförbundet, Redaktionen Kungsgatan 29 461 30 Trollhättan. Tel 0520 – 80 600. Red. anm. Varje annonsör ansvarar för respektive utannonserade produkt. Tf förbehåller sig rätten att vägra annons. A&O för tandvårdsskadade En vägledning för dem som är sjuka på grund av amalgameller andra tandlagningsmaterial. Pris 50 kr. Tandläkarbehandling och kvicksilver- exponering av Christer Malmström Hur man skyddar sig vid amalgamsanering. Pris 60 kr. Är de verkligen sjuka? av Ann-Marie Lidmark. Beskrivning av elöverkänsliga och tand- vårdsskadade i samhället, HET-projektets slutrapport. Pris 70 kr. Val av tandlagningsmaterial av Gert Brodén Stencilerad översikt om tandlagnings- material. Pris 10 kr. Den nya medicinen av Per-Arne Öckerman Antioxidantbehandling vid kroniska sjukdomar, amalgamskada och elöverkänslighet. Pris 190 kr. Dentala Material och ohälsa, Del I av Ulf Lindh, m fl. Medicinsk behandling av amalgamskadade. Pris 530 kr. Dentala material och ohälsa, Del II av Romuald Hudecek m.fl . Tandläkare Romuald Hudeceks erfarenhe- ter med saneringsmetoder, dentala material m.m. Pris 530 kr. Går signalen fram? av Birgitta och Christian Brunes. En bok om MS, kronisk trötthet och signalsubstanser. Pris 330 kr. När livet tog en annan väg av Karl-Erik Tallmo Om amalgam, fibromyalgi och forskning- ens roll. Pris 190 kr. Smärta i fokus av Karin Öckert Bättre hälsa med funktionsmedicin. Pris 220 kr. Problem med sköldkörteln av Mats Hanson. Stencil. Pris 15 kr. Från Tf-Infotjänst kan följande skrifter beställas genom insättning av aktuellt belopp på plusgiro 55 71 05 – 4. Impotensmadrassen av Monica Kauppi En översikt om gifterna i vardagsmiljön, t.ex . madrasser, skor, datorer m.m. Pris 220 kr. Skifte av perspektiv av Terri-Lynne Sandberg Egna och andras erfarenheter av tungmetallförgiftning Pris 100 kr. Sjuk av amalgam av Olle Redhe Tandläkare Redhes behandlingsresultat på amalgampatienter. Pris 320 kr. Frisk utan amalgam av Ann-Marie Lidmark och Christer Malmström Hälsorisker med amalgam, guld, titan m.m. och material som kan väljas istället. Pris 75 kr. Kvicksilver i amalgam — en arbetsmiljörisk av Margaretha Molius och Ann-Marie Nilsson Resultatet av en enkät bland kvicksilver- förgiftad tandvårdspersonal. Pris 125 kr. Invalidiserande huvudvärk av Olle Redhe Bettfel och hur detta åtgärdas. Pris 300 kr. Hypokondriker eller tandvårds- skadad? av Siw Muskos. En väldokumenterad sjukhistoria med början i barndomen. Pris 160 kr. Amalgamförgiftad? Hur blir jag frisk? av Christer Malmström och Annika McClintock. Lättläst om amalgamförgiftning. Pris 150 kr. Hälsoeffekter av amalgamsanering av Mats Hanson Sammanfattning av 23 studier med diagram i färg. Pris 30 kr. Var så god nästa av Margaretha Molius Boken ger en bild av tandsköterskornas livsresa genom tandvården, bl.a. amalgam- hanteringen. Pris 190 kr.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=