Page 29

Polisidrott nr 4 - 2014

+OMMENTARFRÍN redaktören SROLVLGURWW‡27 1. Stefan Johannesson 257 (43) 2. Tomas Ryrå 257 (41) 3. Lennart Eriksson 232 4. Åsa Martinsson 228 5. Claes Brovall 215 6. Lukasz Chmaj 205 7. C-A Lindblom 181 8. Ingemar Jonsson 171 9. Nils Hermansson 154 D21 1. Camilla Silvertuva 47,22 ( 1. Göran Grevillius 32,15 2. Staffan Palm 37,27 3. Niklas Andersson 39,54 4. Johan Sundelin 43,50 5. Peter Hällsten 47,24 6. Gustav Persson 63,03 ( 1. Jakob Leo 38,16 2. Fredrik Yxhammar 43,55 3. Martin Carlsson 47,27 4. Magnus Lindquist 53,46 &ÚRBUNDOCHFÚRENINGAR 6ARSNËLLAOCHMEDDELA mig styrelsesammansättningen efter ert årsmöte, eller om länsförbundet/föreningen har avslutats. Blankett att använda finns på www.polisidrott.se under ”dokumentbank”. PLACERINGAR +0-02%#)3)/.33+944%4*6s4ROLLHËTTANNOVEMBER 4ROLLHËTTEPOLISENS)DROTTSFÚRENING PLACERINGAR ,0-s302).'3+944%s+RISTINEHAMNNOVEMBER +RISTINEHAMNSPOLISENSSKYTTEOCHIDROTTSKLUBB ( 1. Våge Strålin 31,00 2. Stefan Söderberg 40,23 3. Ulf Söderström 49,23 4. Lennart Andersson 53,04 -/4)/. 1. Sonja Jansson 2. Per-Anders Nikkanen 3. Linn Jansson 4. Stefan Frid 5. Andreas Sundberg )TIDIGARENUMMERAV tidningen Polisidrott (( --/4)/. (( (( har vi publicerat de tio främst placerade i respektive tävling/gren/klass från våra svenska polismästerskap (SPM). Resultaten tar mycket plats och i kommande nummer offentliggörs endast guld-, silver- och bronsmedaljörerna. Fullständiga resultatlistor finns på www.polisidrott.se. Resultat från rikspolismästerskap (RPM), länspolismästerskap (LPM), klubbpolismästerskap (KPM) med mera publiceras som tidigare. Anette Andersson *AGBEHÚVERHAUPPDATERADEuppgifter, så jag kan nå ut till er med information, och för att kunna informera polisanställda som ringer till kansliet med förfrågningar, som t.ex. vem de ska kontakta för att bli medlem i just er förening. Anette Andersson


Polisidrott nr 4 - 2014
To see the actual publication please follow the link above