Page 4

Polisidrott nr 4 - 2014

LEDARE | Bo S Carlsson ‡polisidrott ordförande, SPI ” Inför polisidrottsåret 2015 Önskar alla lycka till in i det nya året Det finns en oro över hur polisens nya organisation nästkommande år ska inverka på polisidrotten. Det är flera polisidrottsföreningar som har hört av sig och undrat hur Svenska Polisidrottsförbundet (SPI) ska organisera sig i den nya myndigheten. Förbundet ska inte organisera sig efter hur myndigheten ser ut. Det är föreningarna som är ryggraden i polisidrotten. Däremot har förbundsstyrelsen redan beslutat om ändringar i tävlingsbestämmelserna (publicerade på en annan plats i denna tidning) inför kommande års tävlingar . Bestämmelserna har anpassats efter den kommande omorganisationen. Föreningarna har en gammal och genuin bakgrund. Det är av stor vikt att föreningarna finns kvar och får fortleva. De är och blir, vad medlemmarna gör dem till. Det finns föreningar som mår bra trots omorganisationsförändringarna. Det finns även föreningar, som har betydande problem med medlemsrekrytering och därmed också hur man ska förhålla sig till den nya poliskartan. Det är dock något som måste lösas lokalt utan förbundets inblandning. SPI vill genom samarbete med ledningen för svensk polis vara energientusiasmerande för såväl enskild som för föreningar. Förbundet arbetar för att aktivitetsutbudet ska vara så brett som möjligt. Det har på senare år inte funnits ett så stort utbud av tävlingar, som vad det gör just nu. Arrangörer finns också till de flesta SPM-arrangemangen. SPI vill att svenska polisanställda ska aktivera sig, vara i rörelse och att man är föreningsanknutna. SPI har det lite tungt avseende ekonomin men kämpar på för att hålla kansliet på fötter. Hittills har det gått bra. Förbundet betalar ut ett förhållandevis stort arrangörsbidrag till de föreningar som arrangerar SPM. SPI har numera ett minimum av kostnader för möten och inga internationella åtaganden, som skulle ta pengar från den nationella polisidrotten. Med andra ord satsar SPI allt på att den nya polisorganisationen genom förbundet ska få en bra start med en personal i aktivitet och rörelse. SPI riktar ett stort tack till alla er som bidragit till ett händelserikt polisidrottsår 2014 och önskar alla lycka till in i det nya året. God jul och gott nytt år!


Polisidrott nr 4 - 2014
To see the actual publication please follow the link above