Page 46

Polisidrott nr 4 - 2014

$ETTAGËLLERFÚRATTFÍ DELTAIPOLISMËSTERSKAP På uppdrag av Svenska Polisidrottsförbundet inbjuder härmed Lunds Polismäns Skytte- och Idrottsförening till SPM i styrkelyft 2015 (knäböj, bänkpress, marklyft och styrkelyft sammanlagt). ‡polisidrott &ÚRATTFÍDELTAISVENSKAPOLISMËSTERSKAPska personen i fråga vara polisanställd samt medlem i en till Svenska Polisidrottsförbundet ansluten polisidrottsförening. Detta gäller även: sPENSIONERADEPOLISANSTËLLDA sPOLISANSTËLLDASOMAVGÍTTMEDEGENLIVRËNTA sPOLISANSTËLLDAMEDTJËNSTLEDIGHET sPOLISSTUDERANDE &ÚRSËKRINGSFRÍGOR 30)HARINGAFÚRSËKRINGARISINVERKSAMHETSÍTËNKPÍATTKONTROLLERADINAFÚRSËKRINGARINNAN MËSTERSKAPET3ETILLATT$5HARETTFULLGOTTFÚRSËKRINGSSKYDDnANSVARETËR$)44 4IDOCHPLATS ,ÚRDAGENMAJ"OLLHUSET&ASANVËGENI,UND )NVËGNINGOCHTËVLINGSSTART Invägning kl. 09.00-10.30. Tävlingsstart kl. 11.00. 4ËVLINGSFORM 4ËVLINGENKOMMERATTHÍLLASIKLASSISKSTILVILKET innebär begränsningar i den utrustning som får ANVËNDASBËLTEHANDLEDSLINDORKNËVËRMARE är tillåtna). Tävlingen kommer att avgöras på KOEFlCIENTVILKETINNEBËRATTALLATËVLARMOTALLA Tävlingen kommer dock fortsatt att vara uppdelad i ENDAMOCHENHERRKLASS%NSVENSKMËSTAREKOMMER ATTUTSESIGRENARNAKNËBÚJBËNKPRESSMARKLYFTOCH STYRKELYFTSAMMANLAGT$ETTAINNEBËRATTDUKANTËVLA ANTINGENISTYRKELYFTGRENAR ALTERNATIVTENDASTI bänkpressmomentet. Mastersklass - vid många anmälda deltagare i åldern 40+ kommer även en veteranklass att genomföras. )NGÍRINTEI30- Tävling i viktklasser kommer att ske enligt Svenska 3TYRKELYFTFÚRBUNDETSREGLER Lagtävling med 3-mannalag i bänkpress kommer att genomföras som poängtävling. Prisutdelning: Direkt efter tävlingen sker prisutdelning på Lunds POLISHUS"YGGMËSTAREGATAN)SAMBANDMED prisutdelning serveras kaffe med tilltugg. +AMRATMÍLTID 'EMENSAMMÍLTIDGENOMFÚRSFÚRDESOMVILL samling kl. 18.30. Ange vid anmälan om du tänker delta i måltiden. Plats för måltiden meddelas senare. !NMËLAN Skriftlig anmälan SENASTMAJ till Tomas Malm via Outlook eller via tomasmalm@ BREDBANDNET!NMËLANSKAINNEHÍLLANAMN PERSONNUMMERVIKTKLASSVADDUSKATËVLAISAMT polisidrottsförening. !VGIFT KRPERSONSËTTSINPÍ,UNDS0OLISMËNS3)&S bankgiro 850-7675 i samband med anmälan. Glöm inte att ange ditt namn på inbetalningen. I avgiften ingår även kvällens kamratmåltid. Vill du inte delta i måltiden är avgiften 200 kronor. "OENDE /RDNASAVDELTAGARNASJËLVA6IKOMMERATTTA FRAMFÚRMÍNLIGTAVTALMEDNÍGOTHOTELLI,UNDOCH återkommer om detta längre fram. Tävlingsregler: %NLIGT)0&SREGLERAVSEENDEBEDÚMNINGOCH UTRUSTNING&ÚRLICENSIERADELYFTAREINGÍRTËVLINGENI serieomgång 2. Upplysningar: 4OMAS-ALMELLERVIA/UTLOOK INBJUDAN 36%.3+!0/,)3-¯34%23+!0%. 3492+%,9&4 LUND


Polisidrott nr 4 - 2014
To see the actual publication please follow the link above