Page 48

Polisidrott nr 4 - 2014

4IDOCHPLATS $ENFEBRUARII"ELLEVUESTADIONI6ËSTERÍS telefon 08-911 170. Starttider: &REDAGFEBRUARIKLSAMT "ANBEHANDLING )NFÚRVARJESTART Final: ,ÚRDAGFEBRUARIKLFÚRSEXTONSPELAREOCH stegfinal. +LASSER )NDIVIDUELLT$AMERHERRARSENIOREROCHHERRAR OLDBOYS ,AGMANNALAGOCHMANNALAGSOM FÚRHANDSNOMINERATS $ELTAGAREIETTLAGSPELARSAMMASTARTMANNA PÍSAMMABANAMANNALAGPÍSAMMABANPAR Laget kan vara mixat. Tävlingen avgörs under det individuella kvalets 8 serier. Tävlingsregler: Kval över 8 serier. De 14 bästa resultaten i KVALETOAVSETTKLASSSPELARlNALÚVERSERIER &INALSPELETBÚRJARFRÍNSCRATCHPOËNG återkval till de återstående 2 finalplatserna avgörs över 1 serie på lördagsmorgonen INNANlNALEN$ETVÍHÚGSTARESULTATENGÍRTILL finalen. Anmälan till återkvalet görs senast i samband med banketten på fredagskvällen. Återkvalet BÚRJARKLPÍLÚRDAGEN+LASSEGRAREBLIR DESOMHARHÚGSTARESULTATETIRESPEKTIVEKLASS Mästarnas Mästare: &INALENSFEMBËSTAGÚRUPPIENSTEGlNALOMTITELN ‡polisidrott !NMËLAN 3ENASTJANUARIvia anders-e.eriksson@ POLISENSE!NMËLANSKAINNEHÍLLASPELARNASNAMN KLASSOCHPOLISIDROTTSFÚRENING0ÍANMËLANSKA OCKSÍANGESKONTAKTPERSONMEDNAMNOCHADRESS samt deltagande vid banketten. "ANKETTEN &REDAGFEBRUARIKL"ANKETTENËRPÍ)")3 HOTELL!TTVËLJAPÍËRKÚTTELLERlSKMEDDELAËVEN eventuellt vegetariskt alternativ vid anmälan. !VGIFTER !NMËLNINGSAVGIFTKRDELTAGAREBANKETTAVGIFT KRDELTAGARE3ËTTSINPÍ6ËSTERÍSPOLISENS)& POSTGIROMËRKINBETALNINGENv0OLIS3- BOWLINGv3ENASTEBETALNINGSDATUMJANUARI Prisutdelning: Äger rum direkt efter stegfinalen. "OENDEALTERNATIV (OTELL)")33LÍNBËRSGATAN6ËSTERÍSLIGGER BREDVIDBOWLINGHALLEN UPPGEPOLISBOWLING0RIS ENKELRUMKRDUBBELRUMKROCHTRIPPELRUM KR&RUKOSTINGÍR&ÚRSTTILLKVARNGËLLER %LITSTADSHOTELLETICITY ENKELRUMKR dubbelrum 1295 kr. "EST7ESTERN(OTELLENKELRUMKRPERSON dubbelrum 325 kr/person. /"3)NGARUMËRFÚRBOKADE Frågor: !NDERS%RIKSSONELLERVIAANDERSE eriksson@polisen.se. .ALLE(EDQVISTELLER0ELLE.ELLBERG 0733-669 142. Välkomna till Västerås! INBJUDAN 36%.3+!0/,)3-¯34%23+!0%. "/7,).' 6¯34%2±3 På uppdrag av Svenska Polisidrottsförbundet inbjuder Västeråspolisens Idrottsförening till SPM i bowling 2015.


Polisidrott nr 4 - 2014
To see the actual publication please follow the link above