Page 49

Polisidrott nr 4 - 2014

36%.3+!0/,)3-¯34%23+!0%. HANDBOLL 34/#+(/,- På uppdrag av Svenska Polisidrottsförbundet inbjuder härmed SPIF:s Handbollsförening till SPM i handboll 2015. DUBBELRUMNËTTERKRPERSON &RUKOSTBUFFÏTISDAGOCHONSDAG"OENDEI TRIPPELRUMNËTTERKRPERSON ,ËNKFÚRBOKNINGAVRUMHTTPWWW CONFERENCEMANAGERDKSMPOLISHANDBOLL 6ARJEENSKILDDELTAGAREBOKARSINAEGNARUMSNËTTER PÍOVANLËNKOCHRUMMENBETALASPÍPLATSAVVAR OCHENISAMBANDMEDINELLERUTCHECKNING I skrivande stund är det oklart om banketten KOMMERATTHÍLLASPÍHOTELLETELLERPÍANNANLOKAL restaurang. 4ËVLINGSBESTËMMELSER Svenska Polisidrottsförbundets TËVLINGSBESTËMMELSERPÍWWWPOLISIDROTTSE Upplysningar: !LEX*ARRETTTELEFONMOBIL ALEXJARRETT POLISENSE Hjärtligt välkomna till Stockholm och SPIF:s Handbollsförening! SROLVLGURWW‡47 INBJUDAN 4IDOCHPLATS $ENMAJI3TOCKHOLM!NKOMSTDAG MAJSPELDAGOCHEVENTUELLTMAJBEROENDE PÍANTALDELTAGANDELAG(EMRESAMAJ !NMËLANOCHAVGIFT 3KICKASTILLALEXJARRETT POLISENSE5PPGE lagnamn (polisidrottsförening alternativt POLISOMRÍDE LAGUPPSTËLLNINGKONTAKTPERSONMED TELEFONNUMMEROCHEPOSTBIFOGASMËRKMED LAGETSNAMNSPMHANDBOLL !VGIFTKRLAG sätts in på Nordeakonto 3257-2210932 i samband med anmälan. 3ISTAANMËLNINGSDAGMARS Spelplats: %RIKSDALSHALLEN3ÚDERMALM3TOCKHOLM ,OGIOCHBANKETT #LARION(OTEL3TOCKHOLM3ÚDERMALM WWWCLARIONSTOCKHOLMCOM!VSTÍNDTILLSPELHALL cirka 200 meter. Alternativt boende (totalpriser): &RUKOSTBUFFÏTISDAGOCHONSDAG"OENDEI Plats: 3TOCKHOLM$ElNITIVPLATSMEDDELASTILLANMËLDA deltagare lite senare. Tid: 3TARTFÚRFÚRSTAGRENËRMAJKL !VGIFT 100 kr per person. !NMËLAN !NMËLANSKERVIAMIKAKELLNER HOTMAILCOM !NMËLANSENASTMAJ)ANMËLANVILLVIHA NAMNKONTAKTUPPGIFTEROCHPOLISIDROTTSFÚRENING !NMËLANËRBINDANDEOCHDUFÚRBINDERDIGTILLATT betala anmälningsavgiften som betalas i samband MEDANMËLANTILL(ANDELSBANKSKONTO 731095588. 6ADËR4#! 4#!ËRENMÍNGKAMPBESTÍENDEAVÍTTAGRENARSOM AVGÚRSUNDERENDAG6ARJEGRENRESULTATOMVANDLAS till en poäng utifrån en internationellt framtagen POËNGTABELLMESTPOËNGEFTERSAMTLIGAGRENAR VINNER5TFÚRLIGAREGLERlNNSPÍ30)SHEMSIDAWWW POLISIDROTTSE$ETKRËVSINGENTIDIGAREERFARENHETER av grenarna för deltagande. )NGÍENDEGRENAR KMTERRËNGLÚPNINGKULSTÚTNINGMSPRINT MSIMNINGREPKLËTTRINGBËNKPRESSCHINSOCH HINDERBANA 4ËVLINGSBESTËMMELSER 3E30)SHEMSIDAWWWPOLISIDROTTSEUNDERvTËVLINGAR - tävlingsbestämmelser”. )NFORMATION &ÚRVIDAREKONTAKTOCHFRÍGORMAILATILLOVANNËMND e-post eller ring Mikaela Kellner på telefon 0708-381 320. Välkomna! INBJUDAN 36%.3+!0/,)3-¯34%23+!0%. 4#! 34/#+(/,- På uppdrag av Svenska Polisidrottsförbundet inbjuder Stockholmspolisens IF Friidrott till SPM i TCA - Toughest Competitor Alive 2015.


Polisidrott nr 4 - 2014
To see the actual publication please follow the link above