Page 50

Polisidrott nr 4 - 2014

TÄVLINGSKALENDER Svenska polismästerskap Datum Ort Sista anmälningsdag ,UFTVAPEN JAN "ORÍS DEC 3KIDOR FEB ¿RNSKÚLDSVIK JAN "OWLING FEB 6ËSTERÍS JAN 2INKBANDY MARS 6ËXJÚ DEC "ORDTENNIS MARS ,JUNGBY MARS 4OUGHEST#OMPETITOR!LIVE4#! MAJ 3TOCKHOLM MAJ 3TYRKELYFT MAJ ,UND MAJ 0ISTOLSKYTTE MAJ %SKILSTUNA (ALVMARATON MAJ 'ÚTEBORG DEC (ANDBOLL MAJ 3TOCKHOLM MARS "EACHVOLLEYBOLL PRELMAJ 'ÚTEBORG 4ERRËNGLÚPNING AUG (ALMSTAD Golf 3 - 4 sep Värnamo /RIENTERINGOCHFËLTSPORT SEP +ARLSTAD #YKEL SEP .ORRTËLJE $YNAMISKTSKYTTE &OTBOLL +ALMAR 'EVËROCHKPIST )NNEBANDY 6ARBERG Multisport - SPA Örebro 3PRINGSKYTTE 3TOCKHOLM LÅNGTIDSPLAN SVENSKA POLISMÄSTERSKAP "EACHVOLLEYBOLL "ORDTENNIS "OWLING #YKEL $YNAMISKTSKYTTE)03# &OTBOLL 6ËSTERÍS %SKILSTUNA 'EVËROCHKPIST 'OLF +ALMAR &ALUN (ALVMARATON (ANDBOLL )NNEBANDY +ALMAR Luftvapen Multisport /RIENTERINGOCHFËLTSPORT 0ISTOLSKYTTE 2INKBANDY 3KÍNE Skidor 3PRINGSKYTTE 3TYRKELYFT Terränglöpning 4OUGHEST#OMPETITOR!LIVE4#! ‡polisidrott 2015 %VENEMANG


Polisidrott nr 4 - 2014
To see the actual publication please follow the link above