Page 51

Polisidrott nr 4 - 2014

ÅRETS JULKL APP: HOPP Vi är Sveriges äldsta cancerfonder och har bidragit till forskningen i över hundra år. Individanpassad behandling, tidigare diagnostik och bättre livskvalitet är ledorden i den patientnära forskningen vi stödjer. Tack vare forskningen överlever idag sju av tio personer som drabbas av cancer. Tillsammans kan vi rädda livet på fl er. SKÄNK OSS HOPP PÅ RAHFO.SE GÅVAN GÖR ATT VI VÅGAR TRO PÅ EN MORGONDAG UTAN CANCER. Cancerföreningen i Stockholm – Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond %MQTSMRX‹ -FPERHFI½RRIVHYHMKMWMXYEXMSRIVHmVHYFIL}ZIVEKIVEWREFFX J}VEXXJo}ZIVXEKIX(oKmPPIVHIXEXXHYOERPMXEToHMRYXVYWXRMRK )XXWMOXIJVoR%MQTSMRX‹JYRKIVEVPMOEFVEMEVOXMWOOPEWSQM }OIRLIXXEIPPIVXVSTMWOJYOXMKLIX¯SGLJVEQJ}VEPPXmVHIXYXZIGOPEX J}VEXXK}VEHMKWONYXOPEVVMOXMKXWREFFX 1IHFoHE}KSRIR}TTREPmKKIVHYMRWXMROXMZXHIRV}HETYROXIRTo QoPIX-WEQQE}KSRFPMGOmVHYVIHSEXXXVGOEEZ *}VQIVMRJSSQ%MQTSMRXWMOXIRFIW}OEMQTSMRXGSQ ͔͕͔͗͛ ‹’‘‹–Ȉ¡‰‡”•Š‹ŽŽ‰ƒ–ƒ͕͙ȈǦ͖͕͙͗͛ƒŽÚȈ™‡†‡Ȉ™™™Ǥƒ‹’‘‹–Ǥ…‘Ȉ‡Ǧƒ‹Žǣ‹ˆ‘̷ƒ‹’‘‹–Ǥ•‡ )KIRWOETIVToEPPE%MQTSMRX‹WMOXIR ˆ 3FIKVmRWEXWRJmPX ˆ 4EVEPPE\JVMESGLSFIKVmRWEX}KSREZWXoRH ˆ 4oZIVOEWMRXIEZI\XVIQEZmHIVPIOWJ}VLoPPERHIR ˆ )\XVIQXVSFYWXSGLLoPPFEVOSRWXVYOXMSR ˆ -RKEQMPN}JEVPMKEQEXIVMEP ˆ &EXXIVMXMHIRQmXWMoV 3TXMOJ}VTVSJJWSGLOVmWRENmKEVI 7REFFLIX Q}XIV4VIGMWMSR


Polisidrott nr 4 - 2014
To see the actual publication please follow the link above