Jacket Collection 2020-2021

/CVVGTJQTPU MQNNGMVKQP GTDLWFGT [VVGTRNCII HȵT CNNC VKNNHȤNNGP DȥFG VKNN CTDGVG QEJ HTKVKF 8K LQDDCT OGF DTC QEJ OQFGTPC OCVGTKCN UCOV MNCUUKUMC VKFNȵUC OQFGNNGT #NNC XȥTC MNȤFGT ȤT CPRCUUCFG HȵT CVV OGF HȤTI QEJ VT[EM HȵT - DȤVVTC DKNFGP CX FKVV HȵTGVCI &GV ȤT XKMVKIV HȵT CVV UMCRC FGP KFGPVKVGV UQO TGRTGUGPVGTCT FKVV HȵTGVCI 'TCOGFCTDGVCTG ȤT GPO[EMGV XKMVKI FGN QEJ GP HȵTNȤPIPKPI CX FKP NQIQV[R 1HVC ȤT FG NȤPMGP OGNNCP HȵTGVCIGV QEJ GTC MWPFGT )GOGPUCO QEJ IGPQOVȤPMV MNȤFUGN XKUCT GP WRRGPDCT MQRRNKPI CX FG OȤPPKUMQT UQO CTDGVCT VKNNUCOOCPU 'P LCEMC ȤT GVV RQRWNȤTV QEJ O[EMGV GHHGMVKXV UȤVV CVV UVȤTMC OQVKXCVKQPGP DNCPFOGFCTDGVCTG Rȥ CTDGVURNCVUGP QEJ UCOVKFKIV XKUC HȵTGVCIGVU NQIQV[R GNNGT DWFUMCR St i cke r d i t t före t ag u t f rån mängden? I n n e h å l l Skaljackor Sida 6 Softshell Sida 14 3 i 1 jackor Sida 18 Lättvadderade jackor Sida 22 Västar Sida 48 Regnkläder Sida 56 Byxor Sida 58 Mellanlager / Fleece Sida 62 Information Sida 73 Vinterjackor Sida 32

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=