Din guide till Teysuno - Behandlingsdagbok

DIN GUIDE TILL TEYSUNO Behandlingsdagbok

Ditt namn: Din adress: Ditt telefonnummer: Min läkare: Telefonnummer: Min sjuksköterska: Telefonnummer: Min klinik: Telefonnummer: Viktiga namn och telefonnummer

3 Så tar du Teysuno Teysuno ska tas morgon och kväll med vatten minst 1 timme före eller 1 timme efter måltid. Behandlingsschema Teysuno kan tas enligt olika behandlingsschema. Vanligtvis tas Teysuno två gånger per dag i 14 till 21 dagar. Efter det gör du ett behandlingsuppehåll i 7 dagar innan du fortsätter med kapslarna igen. Behandlingscykeln upprepas sedan under upp till 6 månader eller längre. Har läkaren ordinerat annat schema skall detta följas.

4 Behandlingsdagboken För att få ut så mycket som möjligt av din behandling är det viktigt att du tar Teysuno precis som din läkare angivit. Behandlingsdagboken är utformad för att hjälpa dig att planera och utvärdera hur mycket Teysuno du ska ta, och när. Ta Teysuno precis som din läkare angivit. Behandlingsdagboken kommer även hjälpa dig att följa eventuella biverkningar så att du sedan kan ta upp dessa med din läkare. Det är viktigt att notera vilka biverkningar du upplever under behandlingen och när de inträffar. På så sätt är det lättare för din läkare att utvärdera och optimera din behandling. Så fyller du i dagboken Behandlingsdagboken är en viktig del i din behandling och speciellt framtagen för att hjälpa dig och din läkare/sjuksköterska att övervaka behandlingen med Teysuno och dess påverkan på dig. På nästa sida kan du se ett exempel på hur en ifylld dagbok skulle kunna se ut. V arje uppslag representerar en behandlingscykel. N otera eventuella biverkningar i angivet fält. N otera hur länge du upplevde biverkningen och om det var allvarligt nog för att kontakta läkare. S kriv inte in någon dosering under dina viloperioder. S kriv ner de frågor du kan behöva ta upp med din läkare/sjuksköterska. EXEMPEL

5 DATUM MORGON KVÄLL BIVERKNINGAR 15 mg 20 mg 15 mg 20 mg 1 3/10 2 1 2 1 Inga 2 4/10 2 1 2 1 Lite illamående och trött, hade diarré. 3 4 5 6 7 Kom ihåg att ta med dig dagboken till alla dina läkarbesök. VECKA 1 KROPPSYTA (m2) TOTAL DAGLIG DOS CYKELNS STARTDATUM Här kan du notera den kroppsyta som din läkare räknat ut åt dig. Fyll i det datum du tar din behandling. Notera varje morgon och kväll hur många kapslar du tar. Notera om du känner av några biverkningar och hur allvarliga de är. Notera cykelns startdatum här. Här kan du fylla i den behandlingsdos som din läkare har kommit fram till. 3 oktober 2022 100 mg 1,95 m2 Längre bak i broschyren finns ytterligare utrymme för anteckningar. Notera eventuella frågor och tankar som kan uppstå under behandlingen, för vidare diskussion med din läkare eller sjuksköterska.

CYKEL 1 DATUM MORGON KVÄLL BIVERKNINGAR 15 mg 20 mg 15 mg 20 mg 1 2 3 4 5 6 7 DATUM MORGON KVÄLL BIVERKNINGAR 15 mg 20 mg 15 mg 20 mg 8 9 10 11 12 13 14 Kom ihåg att ta med dig dagboken till alla dina läkarbesök. VECKA 1 KROPPSYTA (m2) TOTAL DAGLIG DOS CYKELNS STARTDATUM VECKA 2

DATUM MORGON KVÄLL BIVERKNINGAR 15 mg 20 mg 15 mg 20 mg 15 16 17 18 19 20 21 DATUM MORGON KVÄLL BIVERKNINGAR 15 mg 20 mg 15 mg 20 mg 22 23 24 25 26 27 28 Kom ihåg att ta med dig dagboken till alla dina läkarbesök. VECKA 3 VECKA 4

CYKEL 2 DATUM MORGON KVÄLL BIVERKNINGAR 15 mg 20 mg 15 mg 20 mg 1 2 3 4 5 6 7 DATUM MORGON KVÄLL BIVERKNINGAR 15 mg 20 mg 15 mg 20 mg 8 9 10 11 12 13 14 Kom ihåg att ta med dig dagboken till alla dina läkarbesök. VECKA 1 KROPPSYTA (m2) TOTAL DAGLIG DOS CYKELNS STARTDATUM VECKA 2

DATUM MORGON KVÄLL BIVERKNINGAR 15 mg 20 mg 15 mg 20 mg 15 16 17 18 19 20 21 DATUM MORGON KVÄLL BIVERKNINGAR 15 mg 20 mg 15 mg 20 mg 22 23 24 25 26 27 28 Kom ihåg att ta med dig dagboken till alla dina läkarbesök. VECKA 3 VECKA 4

CYKEL 3 DATUM MORGON KVÄLL BIVERKNINGAR 15 mg 20 mg 15 mg 20 mg 1 2 3 4 5 6 7 DATUM MORGON KVÄLL BIVERKNINGAR 15 mg 20 mg 15 mg 20 mg 8 9 10 11 12 13 14 Kom ihåg att ta med dig dagboken till alla dina läkarbesök. VECKA 1 KROPPSYTA (m2) TOTAL DAGLIG DOS CYKELNS STARTDATUM VECKA 2

DATUM MORGON KVÄLL BIVERKNINGAR 15 mg 20 mg 15 mg 20 mg 15 16 17 18 19 20 21 DATUM MORGON KVÄLL BIVERKNINGAR 15 mg 20 mg 15 mg 20 mg 22 23 24 25 26 27 28 Kom ihåg att ta med dig dagboken till alla dina läkarbesök. VECKA 3 VECKA 4

CYKEL 4 DATUM MORGON KVÄLL BIVERKNINGAR 15 mg 20 mg 15 mg 20 mg 1 2 3 4 5 6 7 DATUM MORGON KVÄLL BIVERKNINGAR 15 mg 20 mg 15 mg 20 mg 8 9 10 11 12 13 14 Kom ihåg att ta med dig dagboken till alla dina läkarbesök. VECKA 1 KROPPSYTA (m2) TOTAL DAGLIG DOS CYKELNS STARTDATUM VECKA 2

DATUM MORGON KVÄLL BIVERKNINGAR 15 mg 20 mg 15 mg 20 mg 15 16 17 18 19 20 21 DATUM MORGON KVÄLL BIVERKNINGAR 15 mg 20 mg 15 mg 20 mg 22 23 24 25 26 27 28 Kom ihåg att ta med dig dagboken till alla dina läkarbesök. VECKA 3 VECKA 4

CYKEL 5 DATUM MORGON KVÄLL BIVERKNINGAR 15 mg 20 mg 15 mg 20 mg 1 2 3 4 5 6 7 DATUM MORGON KVÄLL BIVERKNINGAR 15 mg 20 mg 15 mg 20 mg 8 9 10 11 12 13 14 Kom ihåg att ta med dig dagboken till alla dina läkarbesök. VECKA 1 KROPPSYTA (m2) TOTAL DAGLIG DOS CYKELNS STARTDATUM VECKA 2

DATUM MORGON KVÄLL BIVERKNINGAR 15 mg 20 mg 15 mg 20 mg 15 16 17 18 19 20 21 DATUM MORGON KVÄLL BIVERKNINGAR 15 mg 20 mg 15 mg 20 mg 22 23 24 25 26 27 28 Kom ihåg att ta med dig dagboken till alla dina läkarbesök. VECKA 3 VECKA 4

CYKEL 6 DATUM MORGON KVÄLL BIVERKNINGAR 15 mg 20 mg 15 mg 20 mg 1 2 3 4 5 6 7 DATUM MORGON KVÄLL BIVERKNINGAR 15 mg 20 mg 15 mg 20 mg 8 9 10 11 12 13 14 Kom ihåg att ta med dig dagboken till alla dina läkarbesök. VECKA 1 KROPPSYTA (m2) TOTAL DAGLIG DOS CYKELNS STARTDATUM VECKA 2

DATUM MORGON KVÄLL BIVERKNINGAR 15 mg 20 mg 15 mg 20 mg 15 16 17 18 19 20 21 DATUM MORGON KVÄLL BIVERKNINGAR 15 mg 20 mg 15 mg 20 mg 22 23 24 25 26 27 28 Kom ihåg att ta med dig dagboken till alla dina läkarbesök. VECKA 3 VECKA 4

18 Anteckningar

19 Anteckningar

TEY007-SE-OCT2022 Nordic Drugs AB Tel +46 40 36 66 00 · E-mail: info.se@nordicpharma.com

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=