Din guide til Teysuno - Informasjon om legemiddelet ditt og behandlingsdagboken

DIN GUIDE TIL TEYSUNO INFORMASJON OM LEGEMIDDELET DITT OG BEHANDLINGSDAGBOKEN

Ditt navn: Din adresse: Ditt telefonnummer: Viktige navn og telefonnummer Her kan du skrive ned navn og telefonnummer til legen din og sykepleieren, samt nummeret til klinikken din Min lege: Min sykepleier: Min klinikk:

Det kan være vanskelig å begynne på en kreftbehandling. Du kommer antakeligvis til å ha en rekke spørsmål om hvordan medisinen virker, hvordan du skal dosere og hvilke bivirkninger du kan få. Denne brosjyren skal gi deg den informasjonen du trenger og hjelpe deg i behandlingen din med Teysuno. Behandlingsdagboken kan også gjøre det lettere for deg og legen din å følge opp og evaluere behandlingen og hvordan den påvirker deg.

4 Dette er Teysuno ....................................................................... 6 Slik fungerer Teysuno . .............................................................. 6 Slik bruker du Teysuno . ............................................................ 7 Behandlingsskjema . ................................................................. 7 Teysuno-kapslene ..................................................................... 8 Hvis du glemmer en dose ......................................................... 9 Bivirkninger og hvordan du kan håndtere dem .......................... 9 Forholdsregler .......................................................................... 11 Slik fører du dagboken ............................................................. 12

Les nøye gjennom brosjyren før du begynner å ta medisinen din, og fortsett å konsultere den under behandlingen. Dersom det er noe du fremdeles er usikker på eller som du ønsker å vite mer om, nøl ikke med å snakke med legen din eller en sykepleier.

6 Dette er Teysuno Teysuno er et oralt cytostatikum som hindrer kreftcellene i å formere seg. Teysuno bremser kreftspredningen og reduserer kreftsymptomene. Til forskjell fra mange andre typer kreftmedisin som gis via drypp eller sprøyte, er Teysuno en oral behandling i form av kapsler som du svelger. Dermed kan du ta med medisinen din overalt. Teysuno forskrives ofte sammen med andre cytostatika. Slik fungerer Teysuno Teysuno inneholder tre stoffer som sammen bidrar til å bekjempe sykdommen din. TEGAFUR Vel inne i kroppen tar Tegafur seg frem til kreftcellene der stoffet omdannes til en aktiv cellegift. Tegafur har blitt brukt i 40 år for å behandle kreft. GIMERACIL Gimeracil forhindrer at Tegafur brytes ned og utskilles i kroppen før stoffet er kommet frem til kreftcellene. OTERACIL Oteracil reduserer bivirkningene av Tegafur i mage-tarmkanalen.

7 Slik bruker du Teysuno Teysuno skal tas morgen og kveld med vann minst 1 time før eller 1 time etter måltid. Behandlingsskjema Teysuno kan tas i henhold til ulike behandlingsplaner. Vanligvis tas Teysuno to ganger daglig i 14 til 21 dager. Etter det tar du en behandlingspause i 7 dager før du fortsetter med kapslene igjen. Behandlingssyklusen gjentas deretter i opptil 6 måneder eller lenger. Hvis legen har foreskrevet en annen tidsplan, må denne følges.

8 Teysuno-kapslene Den Teysuno-dosen som legen din har foreskrevet er nøye utregnet basert på din lengde, vekt, generelle helsetilstand og andre viktige faktorer. Legen din kan derfor ha valgt et annet doseringsskjema til deg enn det som er angitt her. Det er viktig at du tar medisinen din nøyaktig slik som legen din har angitt. Teysuno finnes i to styrker (15 mg og 20 mg) og du kan ha fått foreskrevet en av kapslene eller en blanding av de to avhengig av hvilken dose legen din har regnet ut for deg. Hvis du blir foreskrevet to ulike styrker, er det viktig at du tar riktig antall kapsler av hver styrke slik at du får korrekt dose. Hver Teysuno eske inneholder et pakningsvedlegg med detaljert informasjon om Teysuno.

9 Hvis du glemmer en dose Hvis du glemmer å ta en Teysuno-kapsel, skal du bare fortsette med skjemaet som vanlig og informere legen din eller en sykepleier. Erstatt ikke en glemt dose og ta heller ikke dobbel dose neste gang. Kontakt lege/sykepleier snarest dersom du får i deg for mye Teysuno eller hvis du har dosert feil. Bivirkninger og hvordan du kan håndtere dem Som ved alle behandlinger med cytostatika kan du oppleve en del ubehagelige bivirkninger. Når du kjenner at bivirkningene starter er det fremdeles veldig viktig at du fortsetter å ta medisinen din nøyaktig som foreskrevet, så lenge legen din ikke anbefaler noe annet. De vanligste bivirkningene er listet opp på neste side sammen med tips om hvordan du kan unngå eller lindre dem. Kontakt legen din eller en sykepleier om du opplever bivirkningene vanskelige, det finnes ofte hjelp å få. Behandlingsdagboken din er også et verdifullt redskap som hjelper deg med å dokumentere de bivirkningene som du kan komme til å merke under behandlingen.

10 BIVIRKNING SLIK GJØR DU HVORDAN DU KAN LINDRE PLAGENE Diaré. Noter i behandlingsdagboken. Drikk mye, 2–3 liter væske daglig for å erstatte væsketap. Unngå juice, kaffe og alkohol. Spis kokt mat, f. eks. grønnsaker, fisk og kjøtt. Ta ev. forskrevet legemiddel mot diaré. Diaré, 4–6 ganger/dag som ikke opphøret innen 1–2 dager. Kontakt legen din umiddelbart. Kvalme/oppkast. Noter i behandlingsdagboken. Unngå sterk luktende mat. Legg deg ned og trekk pusten dypt når du kjenner deg kvalm. Ta ev. forskrevet legemiddel mot kvalme. Redusert appetitt/vekttap. Noter i behandlingsdagboken. Spis uansett om du føler deg sulten eller ikke, av og til kan det hjelpe å spise mindre porsjoner litt oftere i stedet for store porsjoner sjeldnere. Øm munn, inklusive hovent tannkjøtt. Noter i behandlingsdagboken. Bruk en myk tannbørste. Unngå sterk, salt og syrlig mat. Røyking og inntak av alkohol kan også forverre symptomene. Hudutslett. Noter i behandlingsdagboken. Unngå å ha strikkede eller syntetiske klær nærmest huden. Vi anbefaler bomullsundertøy. Bleke eller hvite negler, blek i ansiktet, trøtthet, svimmelhet. Noter i behandlingsdagboken. Prøv å få mye søvn og hvile. Hjerteklapp, problemer med å puste. Kontakt legen din umiddelbart. Prøv å få mye søvn og hvile. Feber (38,5 grader eller mer). Kontakt legen din umiddelbart. Mål kroppstemperaturen jevnlig, og gi legen din beskjed med en gang dersom du får feber. Unngå smittekilder. Vask alltid hendene mellom måltider og etter toalettbesøk. Uventet blødning. Kontakt legen din umiddelbart. Unngå anstrengende arbeid og idrett. Kle deg i løstsittende klær for å beskytte huden. Bruk en myk tannbørste og puss nesen forsiktig. Tørst. Noter i behandlingsdagboken. Drikk mye væske daglig. Vær oppmerksom på at legemidlene som Teysuno kombineres med kan gi helt andre bivirkninger. Noter i behandlingsdagboken og diskuter med legen din eller en sykepleier.

11 Forholdsregler Følg doseringsskjemaet nøye. Ta Teysuno-kapselen 1 time før eller etter måltid. Dokumenter alle bivirkninger i behandlingsdagboken. D ersom du har glemt en dose av Teysuno, fortell det til legen din eller sykepleieren. D ersom du har tatt for mye Teysuno, fortell det til legen din eller sykepleieren. O ppbevar kapslene dine på et sikkert sted utenfor rekkevidde for barn og husdyr. Husk å drikke rikelig med væske for å unngå uttørking. Ikke avslutt behandlingen med Teysuno på eget initiativ – snakk med legen din eller sykepleieren! Ikke ta ekstra kapsler for å kompensere for en glemt dose – fortsett i stedet med neste dose. Ikke ta høyere dose enn legen din har foreskrevet. Ikke ta lavere dose enn legen din har foreskrevet. Ikke behandle med andre medisiner eller naturmedisiner uten først å ha rådført deg med legen din eller sykepleieren. Ikke del Teysuno-kapslene med andre.

12 Behandlingsdagboken For å få ut så mye som mulig av behandlingen din er det viktig at du tar Teysuno nøyaktig som legen din har foreskrevet. Behandlingsdagboken er utformet for å hjelpe deg med å planlegge og vurdere hvor mye Teysuno du skal ta, og når. Ta Teysuno nøyaktig som legen din har foreskrevet. Behandlingsdagboken kommer også til å hjelpe deg med å følge opp eventuelle bivirkninger slik at du siden kan snakke med legen din om dem. Det er viktig å notere hvilke bivirkninger du opplever under behandlingen samt når de inntreffer. På den måten er det lettere for legen din å evaluere og optimere behandlingen din. Slik fører du dagboken Behandlingsdagboken er en viktig del av behandlingen din og er spesiallaget for å hjelpe deg og legen din/sykepleieren med å følge opp behandlingen med Teysuno og dennes påvirkning på deg. På neste side kan du se et eksempel på hvordan en utfylt dagbok kan se ut. H ver dobbeltside viser en behandlingssyklus. N oter eventuelle bivirkninger i det angitte feltet. N oter hvor lenge du opplevde bivirkningen og om det var så alvorlig at du kontaktet legen. S kriv ikke inn noen dosering i hvileperiodene. S kriv ned de spørsmålene du ønsker å ta opp med legen din eller sykepleieren. EKSEMPEL

13 DATO MORGEN KVELD BIVIRKNINGER NOTATER 15 MG 20 MG 15 MG 20 MG 1 3/10 2 1 2 1 Ingen 2 4/10 2 1 2 1 Litt kvalm og trøtt, hadde diaré. Kontaktet lege 3 4 5 6 7 Husk å ta med deg dagboken hver gang du skal til legen. UKE 1 KROPPSOVERFLATE (M2) TOTAL DAGLIG DOSE STARTDATO FOR SYKLUSEN Her kan du notere kroppsoverflaten som legen din har regnet ut for deg. Skriv inn datoen for behandling. Noter hver morgen og kveld hvor mange kapsler du tar. Noter om du opplever noen bivirkninger samt hvor alvorlige de er. Skriv ned eventuelle spørsmål og tanker som kan oppstå i løpet av behandlingen. Noter startdato for syklusen her. Her kan du skrive den behandlingsdosen som legen din har kommet frem til. 3. oktober 2022 100 mg 1,95 m2

SYKLUS 1 DATO MORGEN KVELD BIVIRKNINGER NOTATER 15 MG 20 MG 15 MG 20 MG 1 2 3 4 5 6 7 Husk å ta med deg dagboken hver gang du skal til legen. DATO MORGEN KVELD BIVIRKNINGER NOTATER 15 MG 20 MG 15 MG 20 MG 8 9 10 11 12 13 14 Husk å ta med deg dagboken hver gang du skal til legen. UKE 1 KROPPSOVERFLATE (M2) TOTAL DAGLIG DOSE STARTDATO FOR SYKLUSEN UKE 2 KROPPSOVERFLATE (M2) TOTAL DAGLIG DOSE STARTDATO FOR SYKLUSEN DITT NAVN:

DATO MORGEN KVELD BIVIRKNINGER NOTATER 15 MG 20 MG 15 MG 20 MG 15 16 17 18 19 20 21 Husk å ta med deg dagboken hver gang du skal til legen. DATO MORGEN KVELD BIVIRKNINGER NOTATER 15 MG 20 MG 15 MG 20 MG 22 23 24 25 26 27 28 Husk å ta med deg dagboken hver gang du skal til legen. UKE 3 KROPPSOVERFLATE (M2) TOTAL DAGLIG DOSE STARTDATO FOR SYKLUSEN HVILEUKE 4 KROPPSOVERFLATE (M2) TOTAL DAGLIG DOSE STARTDATO FOR SYKLUSEN

SYKLUS 2 DATO MORGEN KVELD BIVIRKNINGER NOTATER 15 MG 20 MG 15 MG 20 MG 1 2 3 4 5 6 7 Husk å ta med deg dagboken hver gang du skal til legen. DATO MORGEN KVELD BIVIRKNINGER NOTATER 15 MG 20 MG 15 MG 20 MG 8 9 10 11 12 13 14 Husk å ta med deg dagboken hver gang du skal til legen. UKE 1 KROPPSOVERFLATE (M2) TOTAL DAGLIG DOSE STARTDATO FOR SYKLUSEN UKE 2 KROPPSOVERFLATE (M2) TOTAL DAGLIG DOSE STARTDATO FOR SYKLUSEN DITT NAVN:

DATO MORGEN KVELD BIVIRKNINGER NOTATER 15 MG 20 MG 15 MG 20 MG 15 16 17 18 19 20 21 Husk å ta med deg dagboken hver gang du skal til legen. DATO MORGEN KVELD BIVIRKNINGER NOTATER 15 MG 20 MG 15 MG 20 MG 22 23 24 25 26 27 28 Husk å ta med deg dagboken hver gang du skal til legen. UKE 3 KROPPSOVERFLATE (M2) TOTAL DAGLIG DOSE STARTDATO FOR SYKLUSEN HVILEUKE 4 KROPPSOVERFLATE (M2) TOTAL DAGLIG DOSE STARTDATO FOR SYKLUSEN

SYKLUS 3 DATO MORGEN KVELD BIVIRKNINGER NOTATER 15 MG 20 MG 15 MG 20 MG 1 2 3 4 5 6 7 Husk å ta med deg dagboken hver gang du skal til legen. DATO MORGEN KVELD BIVIRKNINGER NOTATER 15 MG 20 MG 15 MG 20 MG 8 9 10 11 12 13 14 Husk å ta med deg dagboken hver gang du skal til legen. UKE 1 KROPPSOVERFLATE (M2) TOTAL DAGLIG DOSE STARTDATO FOR SYKLUSEN UKE 2 KROPPSOVERFLATE (M2) TOTAL DAGLIG DOSE STARTDATO FOR SYKLUSEN DITT NAVN:

DATO MORGEN KVELD BIVIRKNINGER NOTATER 15 MG 20 MG 15 MG 20 MG 15 16 17 18 19 20 21 Husk å ta med deg dagboken hver gang du skal til legen. DATO MORGEN KVELD BIVIRKNINGER NOTATER 15 MG 20 MG 15 MG 20 MG 22 23 24 25 26 27 28 Husk å ta med deg dagboken hver gang du skal til legen. UKE 3 KROPPSOVERFLATE (M2) TOTAL DAGLIG DOSE STARTDATO FOR SYKLUSEN HVILEUKE 4 KROPPSOVERFLATE (M2) TOTAL DAGLIG DOSE STARTDATO FOR SYKLUSEN

SYKLUS 4 DATO MORGEN KVELD BIVIRKNINGER NOTATER 15 MG 20 MG 15 MG 20 MG 1 2 3 4 5 6 7 Husk å ta med deg dagboken hver gang du skal til legen. DATO MORGEN KVELD BIVIRKNINGER NOTATER 15 MG 20 MG 15 MG 20 MG 8 9 10 11 12 13 14 Husk å ta med deg dagboken hver gang du skal til legen. UKE 1 KROPPSOVERFLATE (M2) TOTAL DAGLIG DOSE STARTDATO FOR SYKLUSEN UKE 2 KROPPSOVERFLATE (M2) TOTAL DAGLIG DOSE STARTDATO FOR SYKLUSEN DITT NAVN:

DATO MORGEN KVELD BIVIRKNINGER NOTATER 15 MG 20 MG 15 MG 20 MG 15 16 17 18 19 20 21 Husk å ta med deg dagboken hver gang du skal til legen. DATO MORGEN KVELD BIVIRKNINGER NOTATER 15 MG 20 MG 15 MG 20 MG 22 23 24 25 26 27 28 Husk å ta med deg dagboken hver gang du skal til legen. UKE 3 KROPPSOVERFLATE (M2) TOTAL DAGLIG DOSE STARTDATO FOR SYKLUSEN HVILEUKE 4 KROPPSOVERFLATE (M2) TOTAL DAGLIG DOSE STARTDATO FOR SYKLUSEN

SYKLUS 5 DATO MORGEN KVELD BIVIRKNINGER NOTATER 15 MG 20 MG 15 MG 20 MG 1 2 3 4 5 6 7 Husk å ta med deg dagboken hver gang du skal til legen. DATO MORGEN KVELD BIVIRKNINGER NOTATER 15 MG 20 MG 15 MG 20 MG 8 9 10 11 12 13 14 Husk å ta med deg dagboken hver gang du skal til legen. UKE 1 KROPPSOVERFLATE (M2) TOTAL DAGLIG DOSE STARTDATO FOR SYKLUSEN UKE 2 KROPPSOVERFLATE (M2) TOTAL DAGLIG DOSE STARTDATO FOR SYKLUSEN DITT NAVN:

DATO MORGEN KVELD BIVIRKNINGER NOTATER 15 MG 20 MG 15 MG 20 MG 15 16 17 18 19 20 21 Husk å ta med deg dagboken hver gang du skal til legen. DATO MORGEN KVELD BIVIRKNINGER NOTATER 15 MG 20 MG 15 MG 20 MG 22 23 24 25 26 27 28 Husk å ta med deg dagboken hver gang du skal til legen. UKE 3 KROPPSOVERFLATE (M2) TOTAL DAGLIG DOSE STARTDATO FOR SYKLUSEN HVILEUKE 4 KROPPSOVERFLATE (M2) TOTAL DAGLIG DOSE STARTDATO FOR SYKLUSEN

SYKLUS 6 DATO MORGEN KVELD BIVIRKNINGER NOTATER 15 MG 20 MG 15 MG 20 MG 1 2 3 4 5 6 7 Husk å ta med deg dagboken hver gang du skal til legen. DATO MORGEN KVELD BIVIRKNINGER NOTATER 15 MG 20 MG 15 MG 20 MG 8 9 10 11 12 13 14 Husk å ta med deg dagboken hver gang du skal til legen. UKE 1 KROPPSOVERFLATE (M2) TOTAL DAGLIG DOSE STARTDATO FOR SYKLUSEN UKE 2 KROPPSOVERFLATE (M2) TOTAL DAGLIG DOSE STARTDATO FOR SYKLUSEN DITT NAVN:

DATO MORGEN KVELD BIVIRKNINGER NOTATER 15 MG 20 MG 15 MG 20 MG 15 16 17 18 19 20 21 Husk å ta med deg dagboken hver gang du skal til legen. DATO MORGEN KVELD BIVIRKNINGER NOTATER 15 MG 20 MG 15 MG 20 MG 22 23 24 25 26 27 28 Husk å ta med deg dagboken hver gang du skal til legen. UKE 3 KROPPSOVERFLATE (M2) TOTAL DAGLIG DOSE STARTDATO FOR SYKLUSEN HVILEUKE 4 KROPPSOVERFLATE (M2) TOTAL DAGLIG DOSE STARTDATO FOR SYKLUSEN

26 Notater

27 Anteckningar

TEY009-NO-OCT2022 Nordic Drugs Tel +46 40 36 66 00 · E-mail: info.no@nordicpharma.com

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=