Din guide till Teysuno - Information om ditt läkemedel

DIN GUIDE TILL TEYSUNO Information om ditt läkemedel

Ditt namn: Din adress: Ditt telefonnummer: Min läkare: Telefonnummer: Min sjuksköterska: Telefonnummer: Min klinik: Telefonnummer: Viktiga namn och telefonnummer

Den här broschyren är tänkt att hjälpa dig i din behandling med Teysuno. Här får du veta mer om hur medicinen fungerar, hur du ska dosera och vilka biverkningar du kan stöta på. Behandlingsdagboken kan sen vidare underlätta för dig och din läkare att övervaka och utvärdera behandlingen och hur den påverkar dig.

4 Det här är Teysuno . .................................................................. 6 Så fungerar Teysuno ................................................................. 6 Så tar du Teysuno ..................................................................... 7 Behandlingsschema ................................................................. 7 Teysuno-kapslarna . .................................................................. 8 Om du missar en dos . .............................................................. 9 Biverkningar och hur du kan hantera dem . ............................... 9 Att tänka på .............................................................................. 11

Läs igenom broschyren noggrant innan du börjar ta din medicin och fortsätt att konsultera den under behandlingen. Är det något du ändå känner dig osäker på eller som du vill veta mer om, tveka inte att tala med din läkare eller sjuksköterska.

6 Det här är Teysuno Teysuno tillhör en grupp läkemedel som kallas cytostatika och verkar genom att hindra cancercellerna från att föröka sig. Teysuno bromsar cancerns framfart och minskar cancersymtomen. Till skillnad från många andra cancermotverkande mediciner, som ges via dropp eller spruta, ges Teysuno i form av små kapslar som du sväljer. Därmed kan du ta med din medicin överallt. Teysuno förskrivs ofta tillsammans med andra cytostatika. Så fungerar Teysuno Teysuno innehåller tre substanser som tillsammans hjälper till att bekämpa din sjukdom. TEGAFUR Väl inne i kroppen tar sig tegafur till cancercellerna där det omvandlas till ett aktivt cellgift. Tegafur har använts i 40 år för att behandla cancer. GIMERACIL Gimeracil hindrar tegafur från att utsöndras i kroppen innan det nått cancercellerna. OTERACIL Oteracil minskar biverkningarna av tegafur i mag-tarmkanalen.

7 Så tar du Teysuno Teysuno ska tas morgon och kväll med vatten minst 1 timme före eller 1 timme efter måltid. Behandlingsschema Teysuno kan tas enligt olika behandlingsschema. Vanligtvis tas Teysuno två gånger per dag i 14 till 21 dagar. Efter det gör du ett behandlingsuppehåll i 7 dagar innan du fortsätter med kapslarna igen. Behandlingscykeln upprepas sedan under upp till 6 månader eller längre. Har läkaren ordinerat annat schema skall detta följas.

8 Teysuno-kapslarna Den Teysuno-dos som din läkare har ordinerat är noggrant uträknad baserat på din längd, vikt, allmänna hälsa och andra viktiga faktorer. Din läkare kan därför ha valt ett annat doseringsschema åt dig än det som står angivet här. Det är viktigt att du tar din medicin precis som din läkare angivit. Teysuno finns tillgänglig i två styrkor (15 mg och 20 mg) och du kan ha blivit ordinerad en av kapslarna eller en blandning av de två beroende på vilken dos din läkare räknat ut åt dig. Om du blir ordinerad två olika styrkor är det viktigt att du tar rätt antal kapslar av varje styrka så att du får en korrekt dos. Varje förpackning innehåller en bipacksedel med detaljerad information om Teysuno.

9 Om du missar en dos Om du missar att ta en Teysuno-kapsel så fortsätt bara med ditt schema som vanligt och informera din läkare/sjuksköterska. Ersätt inte en missad dos och dubblera inte nästa dos. Kontakta genast din läkare/sjuksköterska om du får i dig för mycket Teysuno eller om du har doserat fel. Biverkningar och hur du kan hantera dem Som vid all cytostatikabehandling kan du uppleva en del biverkningar. När biverkningarna sätter in är det viktigt att du fortsätter att ta din medicin precis som ordinerat - så länge din läkare inte rekommenderar något annat. De vanligaste biverkningarna listas på nästa sida tillsammans med tips om hur du kan undvika eller lindra dem. Kontakta din läkare eller sjuksköterska om du upplever att biverkningarna är svåra, det finns ofta hjälp att få. Din behandlingsdagbok är också ett värdefullt redskap som hjälper dig att dokumentera de biverkningar du kan tänkas känna av under behandlingen.

10 BIVERKNING ATT GÖRA HUR DU KAN UNDERLÄTTA Diarré. Notera i behandlingsdagboken. Drick mycket, 2–3 liter vätska dagligen, för att ersätta vätskeförlust. Undvik juice, kaffe och alkohol. Undvik fiberrik, fet eller kryddstark mat. Ät kokt mat, t ex grönsaker, fisk och kött. Ta ev. ordinerat läkemedel mot diarré. Diarré, 4–6 gånger/dag, som inte upphört inom 1–2 dagar. Kontakta genast din läkare. Illamående/kräkningar. Notera i behandlingsdagboken. Undvik starkt doftande mat. Lägg dig ner och ta djupa andetag när du känner dig illamående. Ta ev. ordinerat läkemedel mot illamående. Tappad aptit/viktminskning. Notera i behandlingsdagboken. Ät oavsett om du känner dig hungrig eller inte, ibland underlättar det att äta mindre mål mat lite oftare, i stället för stora portioner vid färre tillfällen. Öm mun, inklusive svullet tandkött. Notera i behandlingsdagboken. Använd en mjuk tandborste. Undvik stark, salt och syrlig mat. Rökning och alkohol kan också förvärra symtomen. Hudutslag. Notera i behandlingsdagboken. Undvik att bära stickade eller syntetiska kläder närmast huden. Bomullsunderkläder rekommenderas. Bleka eller vita naglar, blek i ansiktet, trötthet, yrsel. Notera i behandlingsdagboken. Försök att få mycket sömn och vila. Hjärtklappning, svårighet att andas. Kontakta genast din läkare. Försök att få mycket sömn och vila. Feber (38,5 grader eller mer). Kontakta genast din läkare. Vid misstanke om feber mät kroppstemperaturen och rapportera till din läkare. Undvik smittokällor. Tvätta alltid händerna mellan måltider och efter toalettbesök. Oväntad blödning. Kontakta genast din läkare. Undvik ansträngande arbete och sport. Klä dig i löst sittande kläder för att skydda huden. Använd en mjuk tandborste och snyt dig försiktigt. Törst. Notera i behandlingsdagboken. Drick mycket vätska dagligen. Observera att de läkemedel som Teysuno kombineras med kan ge helt andra biverkningar. Notera i behandlingsdagboken och diskutera med din läkare/sjuksköterska.

11 Att tänka på Följ ditt doseringsschema noggrant. Ta din Teysuno-kapsel 1 timme före eller efter måltid. Dokumentera alla biverkningar i behandlingsdagboken. Tala om för din läkare/sjuksköterska om du missat en dos av Teysuno. Tala om för din läkare/sjuksköterska om du tagit för mycket Teysuno. F örvara dina kapslar på ett säkert ställe utom räckhåll för barn och husdjur. K om ihåg att dricka rikligt med vätska för att undvika uttorkning. S luta inte att ta Teysuno på eget bevåg – prata med din läkare/ sjuksköterska! T a inte extra kapslar för att kompensera en missad dos – fortsätt i stället med nästa dos. Ta inte högre dos än din läkare ordinerat. Ta inte lägre dos än din läkare ordinerat. B ehandla inte med andra mediciner eller naturläkemedel utan att först ha rådfrågat din läkare/sjuksköterska. Dela inte med dig av dina Teysuno-kapslar till andra.

TEY006-SE-OCT2022 Nordic Drugs AB Tel +46 40 36 66 00 · E-mail: info.se@nordicpharma.com

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=