TIFF nr1 2022

TIFF nr 1 / 2022 14 Nackdelar med bränslecellstekniken Nackdelar som identifierades under försöket med direktmetanol-bränslecellerna var enligt nedan: • Alstrar lite energi i förhållandet till sin storlek (ett bensinelverk i samma storlek som ZCase ger ca 8 gånger mer energi) • Dyr i inköp, i förhållande till bensin-/dieselelkraftverk • Innebär ytterligare ett drivmedel, med tillhörande lagerhållning och logistik • Dagens bränsleceller har en degraderingsfaktor vilken innebär att uteffekt minskar succesivt, där man vid 3-4000 h drift förlorat cirka 20% i uteffekt I sammanhanget ska det påpekas att ovanstående nackdelar inte stämmer överens med andra typer av bränsleceller som exempelvis vätgasdrivna bränsleceller. Slutsatser Bränsleceller av direktmetanoltyp skulle kunna användas som kraftkälla till en stabsplats, dock räcker inte de 500 W hos ZCasen för uppvärmning av ett stabstält. Stabens datorer, skrivare, sambandsutrustning inklusive belysning, kaffebryggare osv behöver dock kunna drivas direkt med likspänning 24/48 VDC, i syfte att minska effektförbrukningen. Då bränslecellerna alstrar likspänning, vilket innebär att det blir stora effektförluster vid omvandlingen mellan likspänning till växelspänning och i de flesta fall tillbaka till likspänning som exempelvis till en dator. Foto: Försvarsmakten Foto: Försvarsmakten Foto: Försvarsmakten Foto: Försvarsmakten Tältet med bränslecellen på ett avstånd av cirka 50 m, på båda sidor om tältet kan man skönja personbilar (med stoppade motorer). En person håller upp tältduken, avstånd ca. 10 m, innanför skymtar man bränslecellen. EFOY Pro 2400 varnar för låg temperatur, efter den har varit nedfryst till -18°C. Ruggad EFOY 12000. En fördel med en likspänningsanläggning är dessutom att elsäkerheten blir enklare att hantera då risken för personskador minskar vid likspänning under 120 VDC. Andra områden där direktmetanol-bränslecellerna skulle kunna göra nytta är som batteri-backup/ laddning av fordonsbatterier när fordon ska stå stilla under en längre tid men man samtidigt måste ha ledningsförmåga från fordonet. Bränslecellernas främsta fördelar Sammanfattningsvis så är de främsta fördelarna med bränslecellerna den låga ljudnivån och den låga värmestrålningen samt möjligheten till ett balanserat effektuttag. Ytterligare fördelar är bränslecellernas energiinnehåll i förhållande till vikten, men även möjligheten till att man snabbt kan ”ladda” (fylla på med mer metanol) bränslecellen i jämförelse med den tid det tar att ladda ett batteri. n Foto: SFC Energy AG EFOY Pro 12000 Duo (ZCase) uppställd på växelriktaren med batteripaketet i sjukvårdstält 4. • Inga giftiga avgaser (kan placeras i utrymme med personal) • Bränslecellen kan nyttjas som en extra värmekälla i ett stabstält, då den inte avger några skadliga avgaser • Arbetar energieffektivt med stöd av buffertbatteri • Drivmedlet (metanol) kan tillverkas inhemskt och har lång hållbarhet • Metanolen kan tillverkas fossilfritt • Bränslecellen passar som ersättare till batteri för soldater, RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems), laddningsaggregat i fordon m m • Hög energitäthet J/kg (lägre vikt än dagens batteri i förhållande till energiinnehåll) • Lätt att ladda/tanka jämfört med laddning av batterier

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=