TIFF nr1 2022

TIFF nr 1 / 2022 17 kan nyttjas som bevismaterial. Även röjdykarna ombord verkar som en identifieringsresurs genom att de manuellt identifierar och dokumenterar det misstänkta objektet. Efter erforderlig dokumentering kan minan sedermera röjas, genom att med hjälp av ROV:en placera en mindre sprängladdning vid minan för att på så sätt kunna oskadliggöra denna på ett kontrollerat sätt. Även om huvudsakligt fokus ligger på minröjning har HMS Spårö och dess besättning i viss mån också möjlighet att utföra andra uppgifter, så som att bistå Polisen eller Sjöfartsverket med hjälp, exempelvis gällande att kontrollera skrovskador vid en fartygsolycka etc. Besättningen består av olika kompetenser såsom dykare, tekniker och operatörer av olika slag. En styrka på totalt 18 personer, där majoriteten är officerare. Samtliga har dessutom en tillika-tjänst, vilket i Emilies fall är rökdykare och rökdykarledare – en roll som hon axlar i händelse av brand ombord. Hur ser en vanlig arbetsdag ut - finns det ens några ”vanliga” dagar? Emilie berättar att det beror helt på uppgiften för dagen. Stillaliggande veckor är det ofta materielunderhåll på schemat, där man tar hand om båten, beställer förnödenheter så att all den utrustning och materiel som man kan komma att behöva finns ombord. Allt ifrån mat till toalettpapper. Besättningen ombord har till uppgift att sköta A-underhållet baserat på vecko-, månads-, kvartals-, halvårs- och årsunderhåll, vilka samtliga styrs av TO (Tekniska Ordrar). När fartyget går in för årskontroll samplaneras detta med det B-underhåll som besättningen inte har möjlighet eller befogenhet att göra, exempelvis på den liv- och säkerhetsmateriel som man inte kan vara utan när man befinner sig till sjöss. Och tiden ute till sjöss kan variera. Allt ifrån dagar till veckor – helt beroende uppdragets karaktär och vilken uppgift man ämnar lösa. Emilie berättar därefter om sin roll och sina uppgifter ombord vid en minröjningsoperation. I vissa fall får besättningen underrättelse inför uppdraget, gällande exempelvis vilken mintyp som skall eftersökas. Då har man ett försprång eftersom uppgifter kring minans form, storlek etc redan finns. Därefter tittar Emilie på hur botten ser ut, exempelvis på sammansättning och djupvariationer. Hon berättar att utifrån släpsonaEmilie Lindgren ombord på HMS Spårö. >>> ROV Hämtat från: https://www.forsvarsmakten.se/sv/ordlista/#/word/rov Förkortningen står för Remote Operated Vehicle och är en fjärrstyrd undervattensfarkost som styrs från minröjningsenheten. ROV används för att identifiera och oskadliggöra minor under vattenytan. Läs och se mer om Double Eagle MKII, vilket är en av de ROV-modeller som används inom Försvarsmakten:

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=