TIFF nr1 2022

TIFF nr 1 / 2022 19 Emilie påpekar att om kontakt hade tagits med den personal som arbetat med det sedan tidigare befintliga kabelhjulet, hade man kunnat dra lärdomar av vad som fungerade och vad som eventuellt kunde förbättras. På så vis hade man sparat både tid och pengar. För trots att en produkt utvecklas enligt given specifikation och är i övrigt bra och ändamålsenlig, kan den bli så gott som oanvändbar i sammanhanget, om man vid kravställandet utelämnat avgörande ingångsvärden. Till exempel placering ombord eller andra, för sammanhanget, relevanta parametrar. I övrigt hoppas Emilie på att den aktuella modifieringen skall leda till mer användarvänliga system, framförallt med avseende på grafik, men även gällande noggrannhet och precision. Även att få till system och konfiguration som är mer ”multipurpose”, dvs att flera uppgifter skall kunna lösas ifrån alla positioner, sett till behov och tekniska förutsättningar, samt att systemen kan synkroniseras och kommunicera med varandra i större utsträckning än idag. Yrkets för- och nackdelar Att ingen dag är den andra lik, är något som Emilie framhåller som en av de absolut största fördelarna i sitt arbete, tillsammans med det faktum att man har stora möjligheter att utvecklas inom flera områden samtidigt. Att dessutom få göra det tillsammans med sina kollegor, vilka blir som en andra familj, är ytterligare en stor fördel i hennes tjänst. Samtidigt gör de många dagarna ute till sjöss att man är borta mycket från vänner och familj, men kompensationsledighet och möjligheter att kommunicera med omvärlden även under perioderna till sjöss, gör att fördelarna med råge väger upp för nackdelarna. Emilie tillägger, med ett leende på läpparna, att för de som lider av sjösjuka är det troligtvis den största nackdelen med tjänsten, men lyckligtvis för Emilie har hon sluppit den åkomman. Vägen till att bli sonarofficer Så hur går man då tillväga för att hamna där Emilie är idag och vilka egenskaper kan komma väl till pass? Efter fullgjord värnplikt rekommenderar både Emilie och Melina att man tar anställning som sjöman, innan man söker vidare till specialistofficersutbildningen. På så vis finns möjlighet att känna på livet ombord, innan man investerar värdefull tid och engagemang i en lång utbildning. Det finns dock möjlighet att redan efter genomförd värnplikt att söka sig både till officers- eller specialistofficersutbildningen och man kan dessutom studera till sonarofficer utan att ha gjort värnplikt inom marinen. En egenskap som Emilie lyfter fram som viktig inom rollen som sonarofficer är tålamod. Man ska ha tålamod att titta på en skärm oavbrutet under flera timmar och förmå vara ständigt observant och intresserad. Trots att det i många fall kan bli monotont måste fokus behållas, eftersom man inom enbart några sekunder av förlorat fokus kan gå miste om stora mängder väsentlig information. All data spelas dock in, så möjlighet finns att i efterhand gå tillbaka och kontrollera denna. Det inspelade materialet används även för att analysera arbetet i efterhand och därmed ytterligare bygga erfarenhet. Andra egenskaper som Emilie framhåller är intresse, ett logiskt tänkande och en dos fantasi. Man måste kunna föreställa sig vad som visas på skärmen, baserat framförallt på dess form och storlek. Då gäller det att våga lita på sin magkänsla. Emilie själv beskriver sig som en praktiker, men ser ändå att ett bra team skapas av både praktiker och teoretiker. Det viktigaste är att fördela arbetet rätt, så att rätt kompetens och egenskap nyttjas till fullo – för allas trevnad, men inte minst för allas säkerhet. Efter en trevlig pratstund på bryggan tar Emilie med oss på en rundvandring ombord. Det är inte en upplevelse att rekommendera för den med klaustrofobiska tendenser. Men trots den relativt begränsade ytan ombord har man fått plats med all tänkbar utrustning, både för tjänst men även, i viss mån, för rekreation och träning. Mycket av materielen som vanligtvis finns ombord är vid tillfället för besöket inlämnat för underhåll, men det är ändå uppenbart att varje kvadratcentimeter är nyttjad till max. När vi avslutat rundturen och det börjar det bli dags att lämna Berga bakom oss, har regnmolnen skingrats och det är inte på något vis svårt att förstå tjusningen i att möta våren i Stockholms skärgård ombord på HMS Spårö. n SONAR Hämtat från: https://www.forsvarsmakten.se/sv/ordlista/#/word/sonar Sonar är ett tekniskt system som navigerar och kartlägger undervattensmiljöer med hjälp av ljud. Exempel på när man använder sonar: vid ubåtsjakt, för att lokalisera fiskstim och för att framställa sjökort. Det finns två sorters sonarsystem: ett aktivt och ett passivt. Ett aktivt system använder sändare och en mottagare med bildskärm. Sändaren sänder elektriska signaler som omvandlas till ljud. Mottagaren analyserar ljudet och skapar en bild av undervattensmiljön, som syns på bildskärmen. Ett passivt system använder hydrofoner, som är en apparat för att avlyssna mål som skapar ljud. Sådana mål är till exempel propellrar eller motorbuller. Då kan man bestämma den relativa positionen för varifrån ljudet kommer. Genom att göra flera avläsningar, kan man också bestämma föremålets hastighet och riktning.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=