TIFF nr1 2022

TIFF nr 1 / 2022 20 Lars, som har en bakgrund som både delprojektledare inom Archer och projektledare inom BvNy fick uppdraget att leda projektet Anskaffa bataljonsartilleri som kom att benämnas FMG1 - vilket senare skulle komma att leda till slutprodukten GRKPBV 90: Granatkastarpansarbandvagn 90. Fokusområdet för projektet var att ersätta den dragna granatkastaren med en fordonsmonterad dito. Arbetet med att utveckla ett fordonsburet granatkastarsystem hade både studerats och påbörjats långt tidigare, bl a inom det så kallade AMOS2-projektet: Ett projekt som var långt gånget när det avbröts under 2008. I och med avbrytandet kom de 40 stycken anskaffade chassina att bli outnyttjade, medan Försvarsmaktens behov av ett fordonsburet granatkastarsystem kvarstod. Därför tillsattes en arbetsgrupp, sammansatt av representanter från både Försvarsmakten och FMV. Arbetsgruppen skulle gemensamt utreda allt ifrån ljudtryckspåverkan på besättningen till försök med volyms- och stuvningsprover i såväl AMOSchassier som på Bv410-bakvagnar. Resultatet av arbetet kom att utgöra grunden för ett förändringsförslag som lades fram 2014, men som inte kom att inrymmas ekonomiskt vid det tillfället. Däremot hölls, efterföljande vår 2015, ett gemensamt seminarium med deltagare från bl a Försvarsmakten och FMV, där de förlösande orden som i mångt och mycket präglat projektet yttrades: ”Det finns 600 miljoner kronor, 40 stycken AMOS-chassin och det ska vara klart år 2020. Hur svårt kan det vara?!”. Beställningen rymdes i regeringens inriktningsbeslut: Inriktning för Försvarsmaktens verksamhet för åren 2016–2020, där det står skrivet att Försvarsmakten ska säkerställa ”att de mekaniserade bataljonerna tillförs ett nytt stridsfordonsburet granatkastarsystem”. Den korta tidsrymden mellan beslut och beställning till leverans, innebar att det var av högsta vikt att landa ett kontrakt snarast möjligt. Man skulle därför behöva minimera förändringar på chassistrukturer på de AMOS-chassin man hade, för att på så sätt minska krav på bl a verifieringar etc. Detta skulle således kunna kapa både tid och kostnader, då en stor del av utvecklingsarbetet redan var gjort. Att kunna nyttja den befintliga ballistiken och ammunitionen var även det ingångsvärden i projektet. Försvarsmakten hade som kravställning att under hösten 2015 få minst två alternativa lösningar presenterade, varav en skulle vara baserat på AMOS. Tid och kostnad var parametrar som var låsta, medan prestanda och antal var parametrar man fortsatt kunde spela med. Uppdraget kom att riktas mot HB (Hägglund Bofors), vilka FMV alltid haft som kontraktil motpart gällande Stridsfordon 90. I projektet FMG kom dessa dock att företrädas av Hägglunds, vilka var leverantör av AMOS-chassierna. Dessa kom under senhösten att presentera tre alternativa lösningsförslag. Projektet läggs på is Ett av förslagen avvisades relativt omgående, då lösningen skulle innebära allt för få levererade vagnar. Man valde därför att titta vidare på de två kvarvarande alternativen: En lösning med takluckor som öppnas vid skjutning med en stridsrumsmonterad pjäs, respektive en lösning med ett tornmonterat vapen. Men knappt hade man hunnit börja titta på dessa två alternativ innan hela projektet lades på is, till följd av att Norge valde att kliva av det pågående Archerprojektet vilket medförde att Sverige behövde se sig om efter Projekt Anskaffa bataljonsartilleri: Från kontrakt till leverans på 4 år Projektet Anskaffa bataljonsartilleri 17-20 präglades av en kort tid mellan beslut och leverans. Projektetkontraktet för slutproduktion omfattade en fyraårsperiod och kom att bli en riktig framgångssaga, trots flera utmaningar längst vägen. Men hur såg då vägen från beställning till leverans, utbildning och driftsättning ut?TIFFs redaktör och webbredaktör samtalade med projektledaren LarsTaraldsson, FMV, för att ta reda på mer om projektet, teknikutvecklingen, utmaningarna och framgångsfaktorerna. Text: Kristina Mårtensson, Elin Månsson och Lars Taraldsson 1 Fordonsmonterad Granatkastare 2 Advanced MOrtar Systems Lars Taraldsson 20 Anskaffa bataljonsartilleri 17-20

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=