TIFF nr1 2022

TIFF nr 1 / 2022 5 >>> Liksom samtliga aktörer i försvarssektorn så står Saab Kockums också inför en upptrappning av vad vi ska leverera. Det har medfört att vi måste göra vissa ändringar för att anpassa verksamheten till de nya kraven. Vi måste få in fler resurser och ha siktet inställt på att effektivt bygga nya avancerade system. I allt det här finns naturligtvis en viss växtvärk. Det är bland annat därför som vi har skapat en kvalitetsorganisation som ska hjälpa till att möta alla dessa olika behov. Syftet med hela kvalitetsarbetet är att se till att vi har grepp om kostnaderna och levererar avtalade produkter med rätt egenskaper och utan förseningar. Det är vår ambition och det är det som vi ska se till att genomföra. Den ökade leveranssäkerheten ska bidra till en stabilitet i den operativa förmågan. Nya system ska kunna fasas in enligt plan, gamla ska fasas ut och det ska finnas en tydlig kontroll när det gäller det. På så sätt har vår kvalitetsorganisation en tydlig roll. Samtidigt är det viktigt att veta att kvalitetsorganisationen i huvudsak är en stödjande funktion för den övriga operativa verksamheten så att den ska fungera på ett bra sätt. Ordinarie chefer ska fortsatt bära det huvudsakliga ansvaret för att deras verksamhetsområden fungerar effektivt och friktionsfritt. Är det kvalitetsbrister i leveranser från Saab Kockums som gör att befattningen har inrättats? Vi har verkligen ambitionen att träffa ännu mer rätt när det gäller leveranstiderna och att minska antalet restpunkter som kräver hantering efter leverans. Det gör att vi ser över hela vårt arbetssätt och försöker hitta former för att bli bättre, jobba smartare och effektivare och framför allt arbeta bort återkommande fel och misstag som begås. Man måste dock tänka på det faktum att bygga ytfartyg och speciellt ubåtar är ett oerhört mångfacetterat uppdrag. Det är extremt komplexa Saab Försvarsmakten FMV Marina produkter Saab Kockums i Karlskrona. Samarbetet mellan de kompetensbärande aktörerna och det gemensamma ansvaret att kompensförsörja utvecklingarbetet av marina produkter är avgörande för att kunna nå målsättningarna i den höjda ambitionsnivån avseende framtidens marina produkter.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=