TIFF nr2 2022

TIFF nr 2 / 2022 11 En brist som David ser är att det saknas en funktion i PRIO som skickar ut en signal till brukare när ett säkerhetsdatablad blir uppdaterat. Istället behöver respektive verkstad se över vilket säkerhetsdatablad som är det gällande. David inser att detta måste vara ett tidskrävande arbete ”Om jag skulle ge en rekommendation till verkstäderna, skulle jag säga att de bör göra en kontinuerlig översyn. Sedan har man inte tid att göra det varje dag, men minst en årlig översyn är något jag skulle rekommendera.” Inom Försvarsmakten är det inte bara FMLOG som ansvarar för inköp av kemiska produkter, även om de ansvarar för majoriteten, vissa produkter såsom bränsle, oljor, fetter och smörjmedel ligger istället hos TVK Log. David förklarar att FMLOG inte är involverade i hur de arbetar inom TVK Log. ”Men för att det ska vara lätt för brukare och verksamheten brukar vi alltid hänvisa till vår funktionsbrevlåda fmlog-resmat-kemi-info@mil.se för alla typer av kemfrågor.” David lyfter att samarbetet mellan FMLOG, leverantörer och deras arbete kring säkerhetsdatablad och kemiska produkter har utvecklats mycket de senaste åren, men ser att samarbetet mellan FMLOG och TVK Log gällande kemiska produkter är något som kan förbättras. Uppdatering av säkerhetsdatablad Mimmi, Lisa och Johan berättar att de alla utgår från säkerhetsdatabladen som finns upplagda i PRIO, men de upplever att det finns brister där det ibland saknas säkerhetsdatablad och att de ibland kan hitta nyare versioner via sökningar på nätet. Johan berättar att han vid gamla säkerhetsdatablad gör en bedömning ”Om produkten exempelvis inte verkar innehålla några farliga ämnen kan det vara rimligt att säkerhetsdatabladet inte behövts uppdaterats. Om jag däremot ser att det är en produkt som innehåller farliga ämnen eller har hygieniska gränsvärden och är gammalt, gör jag en slagning på den civila marknaden för att se om jag kan hitta en nyare version.” David håller med att det kan finnas brister i uppdateringen av säkerhetsdatablad. Han berättar att det till viss del beror på uppgifter som hamnat efter tidigare år. ”Under 2017 blev den nya lagstiftningen bindande kring hur produkter ska märkas, och då var det mycket som behövde uppdateras i ett stort svep vilket gjorde att vi hamnade efter. Sedan dess har vi utarbetat rutiner där det tidigare inte har funnits några. I och med vårt tillvägagångssätt där vi uppdaterar i samband med inköp kan det finnas ett glapp för vissa produkter beroende på hur frekvent de köps in.” David inser att det kan finnas en brist i upplägget men förklarar att det är en avgränsning de behövt göra. ”Vi eftersträvar och försöker att inte ha brister och vi vill gärna bli uppmärksammade när folk upptäcker brister. I och med att vi börjat med ett kontinuerligt arbete med uppdatering så kommer det sakta men säkert förbättras.” Utvecklingsmöjligheter Johan reflekterar kring utvecklingen inom området ”Det går helt klart åt rätt håll och det går fort. Medvetenheten och förståelsen ökar hela tiden. Jag märker redan skillnad från tidigare år där det numera finns en förståelse kring att det här är något som måste få ta tid. Det är en bra utveckling inom Försvarsmakten och flygvapnet där man förstår att kemiska produkter är något vi måste ha koll på.” Mimmi, Lisa och Johan efterfrågar avdelad personal som är utbildad inom området. ”Det skulle vara bra om det satt personer som hade det här som sin huvuduppgift på varje system. Avdelad personal skulle i många fall skapa en större trygghet hos brukaren – att veta att det är några som verkligen kan kemi som gjort bedömningen för den specifika produkten och arbetsmomentet.” säger Johan. Mimmi håller med ”Vi kan säga vad vi använder produkterna till och hur vi använder dem men den kemiska aspekten är inte vi utbildade inom. En central beredning av kemi är något vi verkligen saknar.” Johan tillägger ”Om man inte kan avsätta personal behöver man utbilda personalen som tilldelas ansvarsområdet, så de får en grundkompetens att stå på. Alla som jobbar med säkerhetsdatablad borde få en utbildning i Text: Malin Collin Rörbrink, Saab Text: Marie Hultman, Saab hur man läser säkerhetsdatablad, hur man gör en riskbedömning och vilka regelverk som måste följas.” Mimmi lyfter att det även kan vara svårt att få tag i rätt skyddshandskar och andningsfilter. ”Vissa typer av skyddshandskar finns inte i tillräckligt små eller tillräckligt stora storlekar. Vi ska egentligen ha sju olika typer av skyddshandskar, och idag har vi tillgång till tre typer. Så det finns stor förbättringspotential gällande skyddsutrustning, både andningsfilter och skyddshandskar.” Tips inför uppstart av arbetsmiljöarbete För någon som ska starta upp ett arbete inom kemiska produkter och arbetsmiljö tipsar både Mimmi, Lisa och Johan om att ta kontakt med någon som redan arbetar med liknande frågor och lära av varandra. Johan berättar ”Jag överskattade min kunskap i det hela när jag började, det är mycket mer än att bara läsa sig till vilken skyddsutrustning som ska användas. Man måste vara ödmjuk inför uppgiften och inse att det är något som kommer ta tid. Det är även viktigt att ta en person som känner drivkraft inom det här området.” Mimmi tycker att en bra start är att kontrollera vilka kemiska produkter man har och läsa igenom säkerhetsdatabladen för dessa. ”Behöver man skyddsutrustning? Har man rätt skyddsutrustning? Man måste börja någonstans och då kan skyddshandskar och andningsfilter, som man generellt kan få information om från säkerhetsdatablad, vara en bra start. Man kan även kontakta en arbetsmiljöhandläggare för att få hjälp med mätningar.” Mimmi och Lisa avslutar ”Vill man ha hjälp från en annan del av Försvarsmakten är det bara att höra av sig, oavsett om man vill ha stöttning eller bara inspiration.” n ARTIKELSERIE Del 3 – Arbetsmiljö och säkerhetsdatablad

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=