TIFF nr2 2022

TIFF nr 2 / 2022 12 Mötet arrangerades i linje med Försvarsmaktens mål för det systematiska elsäkerhetsarbetet där delmålet med att skapa ett samordnat synsätt och standardiserat arbetssätt för elsäkerhet och strömförsörjning inom hela organisationen, var i fokus. Luftvärnsregementet Lv 6 var värdförband för mötet, och texten nedan är en sammanfattning från några programpunkter under mötesdagarna. Sammanhållande för mötet var Försvarsmaktens Elsäkerhetschef, Johan Ribberström, och Försvarsmaktens Inspektör elsäkerhet Gary Powell, med Dan Larsson som moderator. Målsättning och målgrupp Försvarsmaktens elsäkerhetsmöte genomförs årligen på uppdrag av FM Militära Marksäkerhetsföreträdare. Mötets målsättning är främst att utveckla Försvarsmaktens elsäkerhetsarbete. Den huvudsakliga inriktningen på årets möte var systematiskt elsäkerhetsarbete vid förband samt att ge deltagarna möjlighet att bygga och stärka sina nätverk. Målgruppen var elsäkerhetshandläggare garnison och elsäkerhetshandläggare organisationsenhet (OrgE). Mötesdeltagarna hälsades välkomna av Stf C Lv 6 Övlt Thomas Wessman som poängterade att arbetsmiljöfrågorna har högsta prioritet inom Försvarsmakten och att elsäkerhet är en naturlig och viktig del i Lv 6 förbandsverksamhet. Positivt och kontaktskapande jubileum för Försvarsmaktens elsäkerhetsmöte Försvarsmaktens elsäkerhetsmöte genomfördes första gången 2005 i Halmstad garnison, och har sedan dess varit på olika platser i landet. Det tionde elsäkerhetsmötet genomfördes nu återigen i Halmstad under tre dagar i månadsskiftet nov/dec 2021. Text: Bengt-Erik Jönsson Deltagarna välkomnades i vakten med en vägvisning. Foto: Carl Sjöstrand, Lv 6. Försvarsmaktens elsäkerhetschef Johan Ribberström inledde mötet med ett anförande. Inspektören för elsäkerhet Gary Powell uppdaterade deltagarna på ett antal nyheter inom elsäkerhetsområdet. Foto: Carl Sjöstrand, Lv 6 Foto: Carl Sjöstrand, Lv 6 12 Elsäkerhetsmöte

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=