TIFF nr2 2022

TIFF nr 2 / 2022 14 man i några civila företag förser elsäkerhetsledaren med speciella västar, namnbrickor m m. Den som bär en markering som elsäkerhetsledare syns därmed tydligt för alla närvarande och ger funktionen ökad ”auktoritet”. Frågan om sådana markeringar skulle vara möjliga även för Försvarsmaktens elsäkerhetsledare togs upp. Försvarsmaktens interna bestämmelser om elsäkerhet (FIB Elsäkerhet)* Ett remissutkast av Försvarsmaktens interna bestämmelser om elsäkerhet, framtagen av Säkerhetsinspektionen (SÄKINSP) och Juridiska avdelningen, (JUR), ingick som en del i ett av mötets fyra grupparbeten. Johan Ribberström redogjorde för framtagningsprocessen och det omfattande arbete som föregått remissutkastet, allt enligt JUR:s beredningsrutin för framtagning av författningar (FFS) och FIB. Johan belyste ett antal paragrafer som hade föranlett en del diskussioner, bland annat de som berör innehavarrollen samt dennes skyldigheter. Johan gick även igenom de paragrafer som hade anknytning till grupparbetet. *FIB Elsäkerhet beslutades av överbefälhavaren den 9 mars och har grundförfattningsnummer; FIB 2022:2 Studiebesök LvS 103 Patriot Studiebesöket, som enligt uppgift var det första man genomfört inom Lv 6 område, inleddes med att Teknisk Chef Emil Alexandersson Lv 6 informerade om ingående enheter, funktioner och de robotalternativ Sverige valt. Fyra system är inköpta, ett finns för pågående utbildning på Lv 6 och övrig levereras succesivt fram till 2025. Informationen omfattade även systemets bemanning och resurser för att utföra förebyggande och avhjälpande underhåll. Målsättningen är att tillgången på reservdelar och utbytesenheter ska innebära att man är ”självförsörjande”. Efter den teoretiska genomgången besöktes utbildningshallarna där det pågick utbildning under ledning av bland annat instruktörer från USA. Det är ett imponerande system och många fick en helt annan uppfattning om storleken på de ingående enheterna som de flesta hittills bara hade sett på bild. Ett mycket uppskattat studiebesök. På gång inom FMV Frånvaron av representant från FMV innebar att mötets moderator, Dan Larsson, genomförde programpunkten FMV elsäkerhet och strömförsörjning och några pågående projekt redovisas nedan. Diskussionen angående seriematade flygplatsbelysningssystem (slinga) har pågått länge där framför allt frågan om krav på auktorisationsnivå för utförande av elinstallationsarbete har varit en stötesten. Efter kontakt med Elsäkerhetsverket har FMV tagit fram ett underlag med fem alternativa handlingsvägar som i närtid ska lämnas till Försvarsmakten för avdömning och beslut. Handbok Systemsäkerhet, H SystSäk är under omarbetning. Den kommer bl a att innehålla en ”vägvalsmodell” att tillämpa vid anskaffning av materiel. Syftet är att i ökad omfattning kunna välj att tillämpa etablerade standarder vilket har många fördelar, bl a minimera tolkningsutrymmet avseende vad man beställt och vad som levererats. Även kontrollen under tillverkning och vid slutleverans underlättas genom att tillämpar de kontrollmetoder som anges i de standarder som legat till grund för konstruktionen. Inom en snar framtid kommer möjligheterna att anskaffa transportfordon med bensin- och dieselmotorer begränsas, vilket också gäller drivmotorer i reservkraftaggregat. Hur ska man i Försvarsmakten producera fossilfri el eller hantera laddning av elfordon i fältmiljö?. Frågorna är många och omställningen pågår i rasande fart i övriga samhället. Säkerställd strömförsörjning Dag två avslutades med ett mycket intressant anförande av Maja Lundbäck, chefsingenjör vid PROD RPE LEDSYST. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan Försvarsmakten och civilförsvaret och ett gemensamt behov av en säkerställd strömförsörjning. Maja delade in anförandet i två delar där första delen omfatFoto: Johan Cortelius, Lv 6 Foto: Johan Cortelius, Lv 6 Dan Larsson var moderator under elsäkerhetsmötet och ställde emellanåt kluriga frågor med hjälp av programmet Menti. Maja Lundbäck höll mycket intressanta föredrag om systemsäkerhet och säkerställd elförsörjning.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=