TIFF nr2 2022

TIFF nr 2 / 2022 15 tade en övergripande information om de delar i HKV:s organisation som hanterar dessa frågor samt hur processen för att analysera behovet ser ut. För att skilja på begreppen ”safety” och ”security” hade Maja följande förklaring: • Safety – ”vår egen kultur” • Security – ”de andra som vill oss illa” Anförandets del två omfattade öppen information med bl a erfarenheter från sin tidigare anställning på Svenska Kraftnät (SvK). För att kunna ge raka och tydliga svar på uppkomna frågor under del två förvarades alla utrustningar i form av datorer, mobiltelefoner, Ipads m m i annan lokal. PRIO avvikelsehantering För att möjliggöra en fungerande uppföljning av bland annat tillbud och olyckor inom elområdet är det viktigt att använda avvikelsehanteringen i PRIO. Förvaltaren Anton Myte, verksamhetssäkerhetsofficer vid Försvarsmaktens Tekniska Skola (FMTS), redogjorde för hur man ska registrera inträffade händelser för att kunna vidta lämpliga åtgärder. Det finns en vanligt förekommande uppfattning att det är ett krångligt system trots att man gått kurs på hanteringen. Som Anton påpekade är detta inget undantag från andra system som kräver rätt inmatning och gav därför ett antal användbara tips. Utbildning i Försvarsmakten I en växande försvarsmakt är utbildning i rätt tid, i rätt omfattning och för rätt personal mycket viktig. Mattias Ekroth, lärare vid Marinens Sjöstridsskola (SSS) och Dan Larsson, elsäkerhetshandläggare vid Försvarsmaktens Teknisk Skola (FMTS), redovisade befintliga samt nya kurser och utbildningsmetoder som erbjuds inom elsäkerhetsområdet. Processen beträffande förbanden som beställare av utbildning och skolorna som genomförare har fortfarande många hinder på vägen när det gäller att få ut mesta möjliga ”pang för pengarna”. Den planering som skolorna gör för inkomna utbildningsbehov är inte alltid i balans med förbandens utnyttjande av tilldelade elevplatser. En anledning är att det hinner hända mycket från utbildningsdialogen och till kursen kan genomföras. Redovisning av grupparbeten Grupparbete startade dag två och följande delområdena redovisades dag tre: • Blanketter kopplade till kommande H Elsäk – behov av revidering och nya blanketter • C PROD direktiv avseende innehavarens fördelning av uppgifter (remissutkast) – synpunkter på ändringsversion • SS-EN 50 110 utgåva 3, Skötsel av elektriska anläggningar med Försvarsmaktens kompletterande kommentarer – utformning, tillämpning • FIB Elsäkerhet (remissutkast) – tillämpning, vad händer sen efter fastställande Vid en rundvandring till de fyra grupperna under pågående grupparbete och vid redovisningen gick det inte att ta miste på att det var en samling engagerade mötesdeltagare som deltog i arbetet. Sammanfattning Garnisonens elsäkerhetshandläggare Johan Cortelius och stabsassistent Daniela Sigemark, båda från Lv 6, stod för planering och genomförande av praktiska detaljer runt mötet vilket fungerade på ett utmärkt sätt. Det var en samling nöjda mötesdeltagare som av utvärderingarna att döma haft stort utbyte av både program och genomförandet. Då Försvarsmaktens elsäkerhetsmöte 2020 fick ställas in pga av pandemin, uttalades många förhoppningar om att traditionen med elsäkerhetsmöten ska behållas och att FM elsäkerhetsmöte 2022 kommer att kunna genomföras enligt plan. n Delar av mötesdeltagarna samlade för gruppfoto. Foto: Carl Sjöstrand, Lv 6

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=