TIFF nr2 2022

TIFF nr 2 / 2022 19 19 Flygdag 2022 Efter inställning av magnetminskyddet vid mätstationen kan systemet därefter styras med en kontrollenhet kopplad till strömförstärkarna. Kontrollenheten får styrsignaler från en 3-axlig magnetfältsensor placerad utombords. Sensorn mäter styrkan på det jordmagnetiska fältet och dess infallande vektorfält i förhållande till fartygets koordinatsystem. Genom en kontinuerlig avläsning av det jordmagnetiska fältet kan strömmarna i slingsystemet kontinuerligt uppdateras så att en låg magnetisk signatur ständigt bibehålls. Pågående verksamhet i Sverige inom området Saab Kockums har idag en pågående forskningsverksamhet inom detta ämnesområde. Några områden som kan nämnas är (1) numeriska beräkningar på magnetiska signaturegenskaper på olika fartygstyper, (2) utveckling av förbättrade beräkningsmodeller på degaussingsystem och (3) materialforskning på magnetiska egenskaper hos olika ubåtsmaterial. Sverige som nation är idag framträdande inom detta område. Verksamheten inom Saab Kockums är i frontlinjen inom forskningsområdet. Personalen inom marinen som ansvarar för den magnetiska behandlingen av de marina fartygen har en djup kunskap i hanteringen av båtarnas magnetiska signaturer och inställningen av magnetminskydden. I Sverige finns även en leverantör, Polyamp AB, av magnetminskydd. Flera fartygstyper, på ytan och under vattnet, har dessa svenska system installerat ombord. Text: Per Granberg Saab Kockums AB Per Granberg är docent i fasta tillståndets fysik med inriktning mot magnetism vid Uppsala Universitet och innehar idag en specialisttjänst i magnetik vid Saab Kockums AB. Figur 5. Illustration av en marin mätstation. Vid mätstationen uppmäts och hanteras en ubåts eller ett ytfartygs magnetiska egenskaper för att minimera fartygets magnetiska signatur. Figuren är publicerad med tillstånd av försvarsmakten. Illustration: Claes Lindskog, Saab Kockums. Under dagen kommer vi bjuda besökarna på flyg- och markuppvisningar, markutställningar och personliga möten med anställd personal inom Försvarsmakten. Försvarsmaktens flygdag är ett tillfälle för Försvarsmakten och Flygvapnet att visa upp och berätta om vår verksamhet för allmänheten. Evenemanget är gratis att besöka och öppet för alla. Mer information, exakta tider och flygprogram kommer att uppdateras längre fram. Skanna QR-koden för att komma till Försvarsmaktens flygdag 2022. Försvarsmaktens flygdag 2022 Den 27 augusti 2022 arrangeras Försvarsmaktens flygdag i Uppsala. Det är den återupprättade flottiljen Upplands flygflottilj, F 16, som är värdar för eventet på Uppsala garnison. Text och foto: Försvarsmakten Foto: Försvarsmakten Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten Återupplev Försvarsmaktens flygdag i Uppsala 2018. Att få gå ombord på transportflygplanet TP 84 Hercules var en populär attraktion under Försvarsmaktens flygdag i Uppsala 2018.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=