TIFF nr2 2022

TIFF nr 2 / 2022 21 separat motor och egna diesel- och hydraultankar. Den är verkligen smidig att använda för den kan städa stora ytor relativt fort. I vanliga fall brukar fälthållningsarbetsdagen börja med att Fälthållningsledaren tar en fältrunda och gör en besiktning av flygfältet. Efter att den besiktningen är gjord får övriga personal inom fälthållningen reda på vad som ska göras. Sammantaget är det 20 – 25 personer anställda. Stora gräsytor Under sommarhalvåret är gräsklippning den största arbetsuppgiften, inte minst eftersom ett område på cirka 3 gånger 2 kilometer, som till allra största delen är gräsbevuxet, ska klippas. – Det är runt 5 – 6 personer som vanligtvis från och med juni till oktober/november klipper gräset dagligen. Det tar cirka en vecka att klippa det till den bestämda gräshöjden som är runt en decimeter. När det är klart så är det bara att börja om igen, berättar Hugo, och gör en jämförelse med hur det kan vara med rutinerna att måla Golden Gate-bron i San Francisco. Det finns en omfattande maskinpark för grässkötseln med lastbilar, hjultraktorer, hjullastare, åkgräsklippare och röjsågar. För gräsklippningen används ofta traktorer med dragna rotorgräsklippare med arbetsbredd på 7 eller 3,5 meter. Åkgräsklipparna och röjsågarna behövs användas för att klippa runt exempel taxiljus och andra mindre hinder. – Så här i andra hälften av april så håller vi på med att ställa om vår utrustning och arbetsuppgifter från vinter- till sommarperioden. Bland annat har vi tagit av plogar och viktflak från våra plogbilar, säger Hugo. Andra dagar kan vi till exempel syssla med olika markarbeten. Vi fyller igen jordskador som har uppstått under vintern där plogen har kommit för långt ut mot kanterna. Svart bana Vinterröjning är naturligtvis en annan stor del under den andra halvan av året. Här blir begrepp som svarta och vita banor aktuella. – Här på Malmen har vi svart bana och det innebär att det inte ska finnas någon beläggning av frost, snö eller is på landningsbanan, förklarar Hugo. Det är till skillnad mot exempelvis Vidselbasen som av nödvändighet på grund av klimatet har vit bana vintertid. Snön tas bort med hjälp av hjullastare och lastbilar samt traktorer med snöslungor. Är det väldigt mycket snö så kan 15 olika maskiner vara ute samtidigt. – Isbeläggningen tar vi bort genom att använda urea-lösning (gödselmedel). Till skillnad mot i den kommunala snöröjningen så får vi inte bygga upp vallar längs med landningsbanan, utan snön måste tas bort, säger Hugo. Vi samlar då först snön i strängar och tar sedan bort den med snöslungor som kastar ut snön på gräsytorna. Höjden på snön nära banorna måste också vara begränsad. Det gäller även att tänka på att snön inte får träffa och skada inflygningsljus eller radar som i så fall måste lagas. Ett annat fordon som nyttjas under vintertid är friktionsmätbilen som används av Fälthållningsledaren för att få reda på hur halt det är på marken. De är utrustade med ett femte hjul som sitter i bagageutrymmet på bilen och som fälls ned och rullar på landningsbanan samtidigt som de övriga hjulen. I stället för att bara rulla med så bromsar det samtidigt och känner på det sättet av friktionen. Fälthållningsledaren kan sedan rapportera bansystemets tillstånd vidare till kontrolltornet som i sin tur rapporterar till piloterna. Under vintrarna är också avisning en väsentlig uppgift som hanteras av Materielgruppen inom R3. Vid dagens gräsklippning används traktorer med rotorgräsklippare. Fordonsparken är omfattande inom fälthållningen. >>> Flygledartornet R3-plutonens krigsuppgifter I händelse av krig ska R3 plutonen även kunna lösa uppgifter som ammunitionsröjning och banreparation efter ett fientligt anfall samt kunna upprätta saneringsplats och utföra sanering om CBRN (kemisk, biologisk, radiologisk, nukleär) stridsmedel har använts. Dessutom ska plutonen även kunna genomföra fältarbeten för rörlighet och överlevnad som exempelvis gräva värn. Uppgifter som sammantaget gör att arbetet på en militär flygplats skiljer sig från en civil.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=