TIFF nr2 2022

TIFF nr 2 / 2022 24 Uppdraget att anskaffa nya klargöringsfordon till Flygvapnet ledde till att FMV publicerade en upphandling under 2016. Tyvärr uppfyllde ingen av det leverantörer som lämnade in offerter de obligatoriska ska kraven. Upphandlingen fick därför avbrytas. FMV och Försvarsmakten samverkade kring det uppkomna läget och beslutade gemensamt att se över kravbilden för att identifiera kostnadsdrivande krav samt krav som skulle kunna begränsa konkurrensen. Under 2017 publicerade FMV en ny upphandling av klargöringsfordon med anpassad kravbild och tre anbudsgivare lämnade in anbud varav två anbud uppfyllde samtliga ska-krav. Tyvärr kom Försvarsmaktens avvägningsbeslut på våren 2018 vilket medförde att finansieringen återtogs för detta uppdrag och upphandlingen fick därför avbrytas ännu en gång. Under 2019 återlades uppdraget i planen och FMV såg då över möjligheterna att nyttja ett befintligt ramavtal (Terrängbil 15) med MercedesBenz AG. Efter genomförda prov på FMV T&E, främst avseende bogsering och rangering, kunde FMV och Försvarsmakten konstatera att en variant av Terrängbil 15 skulle vara ett gott alternativ. I slutet av 2020 tecknade därför FMV ett avtal med Mercedes-Benz AG avseende leverans av ett nytt Klargöringsfordon, numera benämnt Flygunderhållsbil (FUHBIL FPL 6X6 GW/T, M5190972111 och FUHBIL HKP 6X6 GW/T, M5190-972211). Leveranser till FMV påbörjades under 2021, systemöverlämning genomfördes den 16 juni 2021 på Flygstaben i Uppsala och första materielleverans till Flygvapnet skedde i december 2021. Flygunderhållsbil 1981 påbörjades leveranserna av ett klargöringsfordon till Flygvapnet. Fordonet gick på vissa platser under benämningen ”Dallas” frånTV-serien med samma namn som sändes på den tiden. Dessa har nu överlevt både sig själva och olika besparingsrundor inom Försvarsmakten. Dallas-jeepen har under en längre tid ansetts behöva bytas ut till ett modernare fordon med avsevärt flexiblare förmåga. Text: Henrik Troedsson, FMV, Chef Flygbassystem, Verksamhetsområde Flygmateriel. Dallas. Foto: Flygvapenmuseum/DigitaltMuseum Överlämningsceremoni, Brigadgeneral Ingela Mathiasson (C VerkO Flyg på FMV) och Generalmajor Carl-Johan Edström (Flygvapenchef). Flygvapnets nya klargöringsfordon. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten Foto: Försvarsmakten F21 24 Nytt klargöringsfordon

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=