TIFF nr2 2022

TIFF nr 2 / 2022 27 stödja Teknisk chef Armén med ett antal utredningar och uppgifter. Spännvidden på uppgifterna är stor men har blivit än mer aktuella mot bakgrund av beredskapsläget och en växande Armé. Flertalet av konsulterna är tekniska officerare, en mariningenjör, en meteorolog, två fortifikationsofficerare och några försörjningsofficerare. Gemensamt för oss alla är att vi har lång erfarenhet och djup kunskap från de områden vi nu jobbar inom. Vi känner alla att vi har kraft och intresse och våra kunskaper är efterfrågade i en situation där en viss brist på officerare i t ex Arméstaben dessvärre finns sett mot de uppgifter de förväntas lösa. Jag har tidigare, som ROTEkonsult, jobbat på HKV i det som 2013-2015 kallades ”Omdaning logistik” där omfattande logistikverksamhet med personal skulle flyttas från FMLOG till FMV. Jag ansvarade för överföringen av systemstödet till FMV. 2018-2020 var det så dags igen men då att leda återflytten av systemstödet från FMV när Försvarsmakten skulle ta vidmakthållandeansvaret och dessutom omstrukturera materiel- och logistikförsörjningen. Cirka 1 800 personer skulle tillbaka till Försvarsmakten, men då inom ramen för ”Ledning av ett starkare försvar”. En turbulent tid i både Försvarsmakten och FMV där många utmaningar fortfarande återstår att hantera. Egna reflektioner Jag är själv inte teknisk officer eller ingenjör utan arméofficer med bakgrund från Norrlands signalregemente, S 3, i Boden där jag ryckte in som värnpliktig -69, dagen efter studentexamen. Intresset för teknik har alltid funnits och jag valde därför att gå Armens Tekniska chefsprogram (ATKV) på fd MHS nuvarande FHS. Tanken med utbildningen var ju att hamna i materielspåret på FMV eller HKV. Nu blev det inte så utan efter generalstabstjänst vid HKV inkl. sex månader på FMV började jag på Milostaben i Boden. Sammantaget blev det 10 år av ledning och planering av operativ verksamhet i Övre Norrlands militärområde, fyra år som regementschef på S 3 och ett år som Fobef i Norrbottens Försvarsområde. Från 2000 till 2004 jobbade jag som stabschef vid Norra Militärdistriktet. I den rollen fick jag uppdrag av C PROD att utreda och föreslå en enkel och naturlig gränsdragning avseende IT- drift och ansvar mellan lokalt förband/flottilj och central drift genom FMLOG/FMTIS. Jag konstaterade också att FM borde lämna den omfattande garnisonsvisa och ”vildvuxna” IT-verksamheten till förmån för central styrning, drift och förvaltning. Så hade ju banker, stora organisationer och affärskedjor redan gjort. Varför skulle inte Försvarsmakten kunna gör det inför ”den eviga freden” som styrde försvaret då? Jag pekade dessutom ut besparingar på minst 150 miljoner per år i min utredning. Jag hörde inget på flera månader från HKV efter föredragningen 2003. Plötsligt en dag ringer C PROD, generallöjtnant Göran Gunnarsson, och ”erbjuder” mig jobbet som Chef Teknikdivisionen inom FMLOG. Efter betänketid och stor tvekan inför pendling, men nyfiken på jobbet, tackade jag ja till ”utrikes tjänst” i Arboga. ”Ta hem de där dj…la pengarna du lovat i utredningen”! Det var hälsningsorden när jag anmälde mig för honom, på väg till Divisionsstaben i Arboga. Jobbet på Teknikdivisionen blev verkligen givande och spännande. En ny värld öppnade sig för mig förutom IT- och Teleområdet som jag var bekväm med sedan tidigare. FMLOG och Divisionerna bildades 2002 genom sammanslagning av ett stort antal underhållsorganisationer, verkstäder och materielenheter. Jag hade nu fått ansvaret för Markverkstäder på tjugo talet orter, Muskövarvet samt marinverkstaden i Karlskrona, Flygverkstäderna i Luleå, Såtenäs och Ronneby, Markteleunderhållsenheter , IT-driftsenheter och telefonväxlar i Garnisonerna och Reservmaterielenheten i Arboga. En mångfacetterad verksamhet med totalt cirka 3 000 personer i Teknikdivisionen. Mobförråd, drivmedel och transporter hanterades av Försörjningsdivisionen och Foto: Pär Burge, FM Stjärnhuset i Boden. Foto: Ulf Nordlander, FM Teknikdivisionen i Arboga. >>>

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=