TIFF nr2 2022

TIFF nr 2 / 2022 28 servicetjänster av olika slag inklusive militärrestauranger, upphandling, resor och Försvarsmaktens löne- och fakturahantering samlades i Servicedivisionen. FMLOG hade inledningsvis två viktiga uppgifter. Att rationalisera verksamheten i ett fredsperspektiv och att leverera logistik till Försvarsmaktens förband. Att rationalisera innebar självklart att vi skulle bli färre, det vill säga vi skulle behöva säga upp personal. Högkvarterets krav var tydliga, kostnaderna skulle minska. Inom hela FMLOG skulle verksamheten intäktsfinansieras vilket var helt nytt inom Försvarsmakten. FMLOG omsatte ca 6 miljarder årligen. Samtliga divisioner genomförde omfattande rationaliseringar, med nedläggningar på många orter. Nya arbetssätt och rutiner skulle etableras. Arbetstempot i både staber och ute i verksamheterna var högt. Förändringsarbetet var påfrestande för alla. En särskild påfrestning blev när i princip all verksamhet, var för sig, skulle prövas för outsourcing enligt HKV direktiv. Detta spred oro bland personalen. Vissa genomfördes men flera stoppades av olika skäl bland annat då det visade sig att civil drift inte var billigare. I enstaka fall fanns beredskapskrav, vilket gjorde att verksamheten skulle stanna inom Försvarsmakten. Under åren från 2003 till 2011 minskade totala personalvolymen i FMLOG med över 3 000 personer. Ledorden var att tydliggöra kostnaderna för logistiken samt att minska dem. Kostnaderna minskade med 1 miljard fram till 2011. Hur var åren på FMLOG? Ja, det var oerhört stimulerande men jobbiga år men framför allt många intressanta möten med kompetenta yrkesmän och yrkeskvinnor i en verksamhet som jag inte kommit i kontakt med tidigare. 90% av personalen var civil, oftast med lång yrkeserfarenhet. Logistik är en kärnverksamhet utan vilken ingen försvarsgren kan nå sina mål. Jag ångrar inte en minut att jag tog på mig jobbet som Divisionschef och senare även som Chef FMLOG när vi rationaliserade bort divisionsnivån. Sammantaget blev det åtta år i FMLOG ledning. Men visst fick FMLOG utstå mycken kritik. Tyvärr oftast från förband som trodde att logistik kostar inget; ”Det är ju gratistjänster och nu ska vi behöva ”betala” för det på förbandsbudgeten.” Saker hade säkert kunnat göras på annat sätt men kravet från HKV var MYCKET tydligt: ”Minska kostnaderna inom logistiken.” Vad hände då med IT-utredningen? Jo, projektet ”Utvecklad IT-drift”, UIT, startade 2005 under Hans Rundbergs ledning och slutfördes 2008. Ett större projekt än vad många känner till. Då hade Försvarsmaktens Servicedesk och IT-driftcentral byggts upp i Arboga, central drift och en ensad modell för styrning av IT verksamheten införts. Divisionen föreslog även att förvaltningen av IT-system borde struktureras varför vi etablerade Systemförvaltningen i Stockholm där även förvaltningen av PRIO inkl. teknisk förvaltning inordnades. Den utlovade besparingen levererades trots att IT-volymen hade ökat väldigt mycket under åren, men många utmaningar skulle hanteras. ”Så här har vi aldrig gjort” respektive ”så här har vi alltid gjort” var olika argument som ofta hördes. När började du läsa TIFF? Helt klart 2004 då jag blev Chef Teknikdivisonen, omgiven av tekniska officerare och försvarsmaksingenjörer i både staben och i mark-, flyg- och marinverkstäderna. Tidningen låg i fikarummet på Skandiagatan i Arboga, där Divisionens stab, servicedesk och driftcentral med mera etablerades i före detta Asea´s monteringsfabrik. Det var naturligt att börja läsa tidningen och prata om innehållet. Varför läser du TIFF? Ett intressant innehåll och ett sätt att hålla sig uppdaterad då jag fortfarande jobbar inom materielområdet. Finns det några spännande eller intressanta anekdoter som du vill dela med dig av till TIFF:s läsare? Ja, spännande vet jag inte men kanske lite udda. Den här ligger inte inom logistikområdet men kusligt aktuellt sett mot Rysslands agerande. Norra Militärdistriktet hade en uppgift att främja förtroendeskapande åtgärder med Leningrads militärområde och informera om hur Sverige jobbade med värnpliktsdemokrati. Våren 2002 står Chefen MD N, generalmajor Jan Frank, jag, en tolk och Chefen Leningrads militärområde, Generalöversten Valentin Bobryshev på Rödbergets hjässa i Boden. Efter att jag gjort en enkel taktisk terrängorientering och pekat ut några tydliga objekt i horisonten säger Jan: ”Och där nere ser generalen mitt numera nedlagda hemregemente, Bodens Artilleriregemente, lite vemodigt att det lades ned”. Bobryshev säger då med tydlig röst: ”Du skulle ha ringt mej så kunde jag ha skramlat med vapen lite då hade du fått behålla ditt regemente!” Ett annat var; Vid mina besök ute i FMLOG´s verksamhet ville jag alltid prata med de som stod längst fram och ”gjorde jobbet”. Helst utan att deras enhets- eller avdelningschefer var med. Inte för Bild från Cold Response 2006, Ulf följer ÖB Håkan Syren under övning i Nord Norge. Här på besök vid mekbataljon ur I 19. Foto: Ulf Nordlander, FM

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=