TIFF nr2 2022

TIFF nr 2 / 2022 29 att cheferna hämmade diskussionen, men jag ville verkligen att samtalet skulle vara ”man till man eller man till kvinna”. En kylig vinterdag vid ett av mina besök i flygverkstaden i Luleå hamnade jag under en vinge på JAS 39 Gripen med en mekaniker. Självklart frågade jag vad han höll på med? Han tittade på mig och min gröna uniform…jag riktigt ser hur hans tankar går när han ser en arméofficer med hög grad. Med eftertänksamhet säger han (på arjeplogsmål): H´e begrip du no i´nt, å förresten hu kan du basa för en sån här verksta´? Mitt svar blev naturligtvis att ”Min uppgift är att se till att Du har bästa möjliga förutsättningar för att göra ett bra jobb. Jag frågar inte för att jag ska göra Ditt jobb. Det kan Du och förhoppningsvis din närmaste chef bäst”. ”Jo, h´e e så”. Han verkade nöjd med svaret och vi skildes åt. Vad tycker du om TIFF:s innehåll nu jämfört med i begynnelsen? Jag kan inte recensera TIFF från första numret 1967 till dags dato men mitt teknikintresse och det facto att utgivna nummer finns på nätet, http://tiff.mil.se/tiff-2/, har ju gjort att jag även läst många äldre nummer. Under lång tid dominerades tidningen av flyginriktade artiklar till att senare ha blivit mera heltäckande för teknisk tjänst inom samtliga arenor. BRA då därmed fler läsare ”känner sig hemma” i tidningen. Har du några favoritområden i innehållet när det kommer ett nytt nummer i brevlådan? JA, det händer mycket inom teknikområdet så artiklar om nya materielsystem och nya roller och ansvarsförhållanden inom och mellan FM och FMV läses med stort intresse för att hålla sig uppdaterad och för att förstå helheten. Saknas något som du gärna skulle se att vi tar upp i framtiden? Jag tycker att balansen mellan historik, materiel, organisation och människor är rätt bra som det är men eftersom du frågar så blir jag ju tvungen tänka till. Ett område jag direkt kommer på är ”Hur ska Försvarsmakten och FMV kunna rekrytera och behålla tekniska officerare, försvarsmaktsingenjörer och civila med relevant teknisk utbildning”? En kvalitativ studie som vi gjort visar att det faktiskt inte är lönen som gör att dessa individer slutar utan bristen på karriärmöjligheter samt organisationens brist på kunskap om hur och till vad personerna med teknisk utbildning borde användas. Svikna löften i personalplaneringen är ett annat. Debattera och fortsätt visa på mängden intressanta uppgifter inom området teknisk tjänst. Starta en insändarsida? Avslutande ord Några saker som ligger mig varmt om hjärtat även om det är 10 år sedan jag formellt lämnade Försvarsmakten: -Det får inte finnas ett ”vi” och ”dom” mellan Försvarsmakten, FMV och i viss mån även Försvarsindustrin. Målet är gemensamt och Återkommande artikelinslag i TIFF Vi uppmanar dig som läsare att höra av dig till redaktionen (lämpligen via tiff.info@mil.se) om du är intresserad av att få ett besök för en kortare intervju. Motivera även varför du tycker att TIFF ska besöka just dig! Foto: Ulf Nordlander, FM Foto: Ulf Nordlander, FM Ulf Nordlander Överste 1. Alltid tillgänglig 2006 i Vassijaure. samma: Att få en starkare Försvarsmakt och att få materiel som fyller de krav som användarna ställer. Jag kan inte sticka under stolen med att jag ibland upplevt ett revirtänkande och en osund konkurrenssituation inom ”Försvarsfamiljen” i delar av mitt arbete. Det är därför viktigt att officerare, men även civila, går mellan myndigheterna så ömsesidig ”befruktning och erfarenhetsutbyte” kommer till stånd. Vi har så mycket att lära varandra då teknisk tjänst spänner över ett så brett och synnerligen intressant arbetsfält. – Att rekrytera duktiga och tekniskt intresserade individer till en växande Försvarsmakt kommer att vara en stor utmaning. Ta hand om individerna så de känner sig välkomna och ge dem en utmanande utveckling. Även om mycket av logistiken nu flyttats ut till respektive arena och t ex FMTS beträffande markverkstäderna så är det viktigt att effektiviteten bibehålls särskild nu i en växande Försvarsmakt. Teknisk tjänst är en viktig del av logistiken för att få verkan i målet. Vi vinner inget krig på enbart bra logistik… men vi förlorar definitivt kriget på en dålig logistik. Logistik är en kärnverksamhet i Försvarsmakten. Värna om den. n

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=