TIFF nr2 2022

Ansökan om NATO-medlemskap är inlämnad. Detta innebär i sig ingen kursändring i utvecklingen av den tekniska tjänsten, men det understryker allvaret och behovet av förändring. Vid ett eventuellt medlemskap kommer vi förstås att kunna påräkna stöd, och då tydliggörs kraven ytterligare på interoperabilitet och vår förmåga att kunna ta emot och ge stöd. Således fortsatt framåt mot en Trovärdig och Tillgänglig teknisk tjänst. Resan mot ökad tillgänglighet genom delegerat ansvar, där Materielområdesansvarig chef (MOAC) övergripande ansvarar för den tekniska tillgängligheten, fortgår. Ett tydligt steg i förändringsarbetet är de arenavisa utbildningar som vi nu genomför. Utbildningarna riktar sig samtidigt till MOAC och FMV inom respektive arena, med syftet är att ge MOAC och FMV förutsättningar att agera utifrån tänkt ansvarsfördelning och förväntningar. Detta genom att förtydliga roller och ansvar, målbild och var vi är på resan. Det har också tagits ett viktigt steg avseende resursförstärkningen av MOAC, där C RPE nu har tagit beslut på personellt tillskott utifrån respektive MOAC inlämnade behov. Jag ser detta som ett första bra steg, men för att vi skall kunna hantera behoven mot en växande Försvarsmakt så kommer det sannolikt att krävas ytterligare resurser på sikt. Även framgent kommer Försvarsmakten att vara helt beroende av FMV, men i takt med att MOAC resurser ökar får vi möjligheter att nyttja våra gemensamma resurser mer effektivt. Detsamma gäller Försvarsmaktens verkstäder och industrins resurser. Samtliga aktörer inom den tekniska tjänsten kommer att behövas för att vi skall kunna möta behoven, och det handlar nu om att hitta vägen framåt tillsammans utifrån given ansvarsfördelning och förutsättningar. När det gäller styrning och ledning så fortsätter arbetet med att forma den nya Försvarsstaben. Som det ser ut nu så kommer logistiken, och därmed den tekniska tjänsten, att gynnas genom att såväl funktionsledning inom logistiken som förbandsledning av de operativa logistikförbanden samlas. Förutsättningarna för att uppnå högre teknisk tillgänglighet på produktionssidan utvecklas också. Vi kommer att få anledning att återkomma till detta i kommande nummer, men redan nu kan du läsa om en del pågående aktiviteter i TIFF träffar. På tal om innehållet i nu aktuellt nummer så bjuder det i vanlig ordning på en god bredd. I nyss nämnda TIFF träffar möter du Mattias Bramstång som är chef för Teknik- och Vidmakthållandekontor Mark (TVK Mark) med ansvar inom sammanhållet vidmakthållande för markmateriel. Mattias resonerar om den militära logiken. Detta beskriver på ett bra sätt den tekniska tjänstens roll, där den som en naturlig del av logistiken utgör en förutsättning för operativt tillgängliga förband. Att, som Mattias beskriver, gå från nedskärning och omfattande krav på ekonomisk uppföljning till operativ tillgänglighet är precis vad det handlar om. Ökat fokus på teknisk tillgänglighet, med ekonomin som ett av styrmedlen, är grunden. Vår struktur och arbetssätt måste dock utgå från militär logik. Mattias pekar på att förändringsarbete handlar om att ”våga tro på det man vill åstadkomma”, vilket är något som jag gärna skriver under på. Mattias ser, liksom jag, ljust på framtiden, men beskriver samtidigt att en hel del inte är på plats. Vidare ställer Mattias en hel del relevanta frågor som jag hoppas kan leda till såväl diskussioner vid lunchbordet som fler artiklar i TIFF. I TIFF möter en läsare får ni möta Ulf Nordlander som har stor erfarenhet av de neddragningar som genomförts inom logistikområdet. Ulf beskriver ärligt och öppenhjärtligt sina erfarenheter kring sparkrav och inriktningen på outsourcing som präglade tiden. Att vi för bara knappt 20-talet år sedan hade inriktningen att fredsrationalisera förbandens logistik- behov är något vi måste ha med oss när vi nu ska ställa om mot den militära logik som Mattias beskriver i TIFF träffar. För den som vill fördjupa sig kan jag varmt rekommendera Per Granbergs artikel om magnetisk signatur. En artikel som på ett tydligt sätt visar hur den operativa förmågan är starkt beroende av hur vi lyckas hantera materielens signaturer. Likt förra numret, när vi fick förmånen att stifta bekantskap med Emelie Lindgren på HMS Spårö, så får vi denna gång påminna oss om den operativa nyttan genom att följa R3-arbetet på Malmen. Trevlig läsning! Johan Igert PROD RPE LOG Ansvarig utgivare Ledaren Bäste TIFF-läsare! TIFF nr 2 / 2022 3 Foto: Jimmy Adamsson, Försvarsmakten 03 Ledaren

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=