TIFF nr2 2022

TIFF nr 2 / 2022 32 Text: Tommy Tyrberg rekommenderades det att man sprängde minorna, eftersom de annars blev liggande på sjöbotten och kunde utlösas senare av någon tillfällig tryckstöt. Den tyska armén kom i kontakt med isminorna i norra Finland och fann tydligen idén god, eftersom man köpte 770 000 finska minor 1943-44 och samtidigt började egen produktion av ”Flascheneisminen” (bild 6). Dessa var mycket lika de finska (Bild 7), men hade en annorlunda typ av trycktändaren. Förrådsbenämningen på denna var tydligen Flascheneisminenzünder, ett ord som nog saknas även i de bästa tyska ordböckerna. Isminorna tycks på det hela taget ha fungerat bra. De nackdelar som nämns är att man var tvungen att exponera sig på öppen is när de skulle läggas ut, och att spärrarna krävde underhåll, i synnerhet under blidvädersperioder. Ett annat problem var att den uppsprängda vaken ganska snabbt frös igen. I sträng kyla var den bara effektiv i ungefär ett dygn. En intressant fråga är hur isminor skall klassificeras. Var de landminor eller kanske snarare sjöminor? De användes av arméförband i samband med strid på land, men de är inte landminor enligt existerande definitioner i fördrag mot användning av landminor. Å andra sidan är de faktiskt funktionellt ganska lika de kontrollerbara sjöminor som t ex det svenska kustartilleriet använde för inloppsförsvar. Det verkar inte som den svenska försvarsmakten någonsin intresserade sig för isminor, vilket kanske är en smula överraskande. Svensk försvarsplanering på 1940- och 50-talet byggde i rätt stor utsträckning på finska erfarenheter, och isminor var ett både billigt och enkelt vapensystem som borde ha kunnat vara användbart för i synnerhet lokalförsvarsförband i Norrland. n TEKNISKA DATA Jäämiina m/41 Stor Volym 1,8 l, höjd 26,5 cm, bredd 9,6 cm, vikt 2-3 kg, beroende på sprängämne, utlösning, trycktändare eller eltändare, laddning: anit, trinit, nitrolit eller amatol. Jäämiina m/41 Liten Volym 0,2 l, höjd 9,7 cm, diameter 5,7 cm, utlösning trycktändare eller eltändare, laddning: trotyl eller amatol. Flascheneismine Höjd 27 cm, bredd 10,2 cm, utlösning, trycktändare eller eltändare, laddning: donarit (”sprängdeg”). Bild 6. Tysk transportlåda med 16 Flascheneisminen. Notera att en av minorna är förberedd för en elektrisk tändare. Tyskarna tycks ha transporterat tändarna i separata lådor, vilket troligen är en mycket bra idé ur säkerhetssynpunkt. Bild 7. Tysk ”Flascheneismine” med elektrisk tändare.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=