TIFF nr2 2022

TIFF nr 2 / 2022 7 I artikeln får vi möta Mimmi Larsson, Lisa Hedlund och Johan Forsberg för att höra om deras arbetsmiljöarbete samt David Rudolfsson som berättar om arbetet med säkerhetsdatablad. Arbetsmiljöarbetet inom helikopter 14 Vi möter två av helikopter 14:s helikoptertekniker i Ronneby, som även ansvarar för de kemiska produkterna – den civila teknikern Mimmi Larsson och fanjunkaren Lisa Hedlund. Båda har jobbat inom Försvarsmakten som tekniker i många år. Mimmi berättar att hon fick ansvaret för kemiska produkter 2017 och att det är en deluppgift. Lisa berättar att startskottet för det system de skapat var den utbildning som är obligatorisk för att få hantera allergiframkallande produkter. ”I utbildningen träffade vi F17:s arbetsmiljöingenjör som berättade att han jobbat på ett företag där de märkt upp vilka skyddshandskar och skyddsutrustning man skulle ha för respektive produkt. Det blev vi inspirerade av och implementerade det i vår verksamhet.” Riskbedömning av kemiska produkter Mimmi och Lisa berättar att de idag använder runt 200 kemiska produkter. Det är bland annat tätningsmedel, lim, färg, oljor, lösningsmedel och korrosionsskydd. För att veta hur man ska skydda sig mot dessa berättar Mimmi att hon gör en riskbedömning för alla kemiska produkter de använder där hon utgår från informationen i produktens säkerhetsdatablad. Hon berättar att det som regel anges i säkerhetsdatabladet vilken skyddsutrustning som ska användas men att det finns undantag. I dessa situationer förklarar Mimmi att hon utgår från listor från handsktillverkare med de olika handskarnas motståndskraft mot olika kemiska ämnen. Mimmi förklarar att de går igenom riskbedömningarna en gång per år. I den översynen går de igenom alla kemiska produkter de använder och kontrollerar om det kommit något uppdaterat säkerhetsdatablad och om någon riskbedömning behöver uppdateras. Utformandet av arbetet kring arbetsmiljö Lisa berättar att de arbetar på väldigt stora ytor och att det också låg till grund för ett förbättringsarbete: ”Totalt finns det fyra hangarskepp så det är väldigt stora ytor det handlar om. På den ytan har vi 14 kemikalieskåp på sju olika ställen. Det skulle bli väldigt tidskrävande och ineffektivt att springa runt för att hitta rätt produkt. Därför utformade vi en excellista där alla kemiska produkter finns med och som sitter på varje skåp, med information om i vilket skåp den kemiska produkten finns.” De har sedan utgått från excellistan och vidareutvecklat den för att skapa ett system för arbetsmiljö. Mimmi berättar ”Vi har utifrån riskbedömningarna tagit bilder på skyddsutrustningen man ska använda – vilka skyddshandskar, skyddsglasögon och andningsfilter – och satt upp bilder på det i skåpen.”. Lisa fortsätter ”Excellistan är färgkodad med vilken skyddsutrustning man behöver använda. Denna kodning anges även i skåpen, där varje kemisk produkt har en egen lapp med förrådsbeteckning och skyddsutrustning.” Arbetsmiljö och säkerhetsdatablad Kemiska produkter i fokus ARTIKELSERIE – del 3 Under 2021 påbörjades en artikelserie i TIFF som fokuserar på arbetet med kemiska produkter i verksamheten. Den första artikeln, i utgåva 2 avTIFF 2021, handlade om arbetet med att fasa ut farliga kemiska produkter och beskrev de grundläggande lagkrav som finns. Den andra artikeln, i utgåva 4 avTIFF 2021, tog upp de interna krav som finns inom försvarssektorn, och anges i Försvarssektorns kriteriedokument. Denna artikel fokuserar på arbetsmiljö och arbetet med säkerhetsdatablad. Mimmi Larsson Lisa Hedlund Exempel från ett av helikopter 14:s kemikalieskåp. På dörren till kemikalieskåpet finns en bild på den kemiska produkten och vilken skyddsutrustning som skall användas när man hanterar produkten. Om den kemiska produkten till exempel är allergiframkallande eller cancerogen anges det både på lådan där den kemiska produkten står och på bilden med skyddsutrustningen. Foto: Lisa Hedlund, Försvarsmakten >>> 07 Kemisk Arbetsmiljö

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=