TIFF nr2 2022

TIFF nr 2 / 2022 8 vilken produkt vi använder. Vid risk för stänk använder vi skyddsglasögon och vi säkerställer alltid fullgod ventilation. Om man alltid arbetar på det sättet minskar risken att man missar skyddsutrustning vid arbete med tyngre produkter.” förklarar Johan. Lagkrav kring arbetsmiljö För arbetet med arbetsmiljö och kemiska produkter berättar Mimmi och Johan att de utgår från Arbetsmiljöverket föreskrifter, bland annat AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker och AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden. De berättar att dessa föreskrifter ligger till grund för riskbedömningarna av de kemiska produkterna. I AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker anges även särskilda krav för vissa kemiska produkter, till exempel krav på utbildning och läkarundersökning. Johan fortsätter ”Det finns även andra krav i den föreskriften. Det anges till exempel att man behöver göra en årlig översyn på riskbedömningarna och det finns även särskilda krav för användning av allergiframkallande produkter och produkter som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska.”. Lisa berättar att detta är information som finns med i deras excellista för kemiska produkter till helikopter 14 ”I listan står det bland annat generella krav enligt AFS 2011:19. Vi har produkter som omfattas av utbildningskrav, krav på att erbjuda läkarundersökning, samt periodisk läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning.” Lisa berättar ”Mimmi gjorde en jättebra riskanalys för något år sedan, men det föll mellan stolarna eftersom det är en sidouppgift som vi har. När jag började läsa igenom riskbedömningarna reagerade jag på att vi har kemiska produkter som kräver periodisk tjänstbarhetsbedömning. I våras skulle jag måla med en sådan kemisk produkt men insåg att jag inte hade gjort en läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning. Då avbröt vi arbetet och gjorde läkarundersökningen innan arbetet återupptogs. Men det är konstigt att den kontrollen och kunskapen ska komma från oss tekniker.” Johan berättar att det var en incident på Malmen för ett par år sedan där ett tätningsmedel fått ändrad klassificering och blivit klassificerad Lisa berättar att excellistorna uppdateras kontinuerligt så brukarna har tillgång till uppdaterad information ”På senaste tiden har vi lagt till i excellistan om man behöver ha någon läkarundersökning eller utbildning för att använda en viss produkt. Det är ett levande dokument och vi uppdaterar listorna så fort vi får ny information.” Lisa lägger till att de skapat det här systemet för att informationen ska vara lättillgänglig ”Tidigare satt riskbedömningarna hophäftade i en plastficka på kemikalieskåpet. Detta gjorde att jag oftast varken läste dem eller säkerhetsdatabladen, även fast man ska. Det gäller att informationen är lättillgänglig för att man ska kunna ta den till sig.”. Lisa berättar att deras system är uppskattat av övriga tekniker. Arbetsmiljöarbetet inom helikopter 15 Johan Forsberg jobbar som specialist för helikopter 15 i Ronneby och berättar om sin bakgrund ”Jag har varit på kompaniet och jobbat som flygtekniker sedan 2011. Ansvaret för kemiska produkter tog jag över 2018, men ansvaret har växt mycket sedan dess.” Johan berättar att helikopter 15 i Ronneby endast gör mindre arbeten och inga tyngre underhåll. De större tillsynerna av helikopter 15 sker istället på Malmen i Linköping. ”Det gör att vi i Ronneby inte har haft behovet av så många och tunga kemikalier, utan använder mest ”vardagskem” såsom lösningsmedel, smörjoljor och fetter. De farligaste produkterna vi använder är vissa 2-komponentslim eller tätningsmedel som kan innehålla otrevliga ämnen. Så det är där jag behöver lägga mest fokus.” förklarar Johan. Uppstart av arbetsmiljöarbete För att starta upp arbetet inom arbetsmiljö började Johan med att ta fram en lista över de kemiska produkterna: ”Jag utgick från gällande KEM TO för helikopter 15 och skapade en excellista över relevanta produkter. Därefter har jag gått igenom säkerhetsdatabladen för produkterna och gjort riskbedömningar för de produkter vi använder. Därmed har vi grunden för vårt kemarbete klart. När en ny KEM TO kommer behöver man se över produkterna och se om det tillkommit några produkter, och gå igenom och skapa riskbedömningar för dessa. Även de produkter som fått uppdaterade säkerhetsdatablad behöver gås igenom.” Johan har vid genomgången av produkterna noterat vilken skyddsutrustning som behöver finnas tillgänglig. Han berättar ”Excellistan kommer uppdateras så det framgår vilka skyddshandskar och annan skyddsutrustning man behöver för respektive produkt. Detta är steg två i arbetet vilket jag hoppas ska kunna bli klart under året. När det är klart kommer det bli enkelt och överskådligt för användaren att veta vad man behöver för att skydda sig.” Idag kan brukarna av produkterna hitta information om lämplig skyddsutrustning i produktens säkerhetsdatablad, där säkerhetsdatabladen för de mest frekvent använda produkterna finns utskrivna, förklarar Johan. Tidigare har de haft samtliga säkerhetsdatablad utskrivna men det är inte en praktisk lösning när de är ute på övning, sådana pärmar gör snarare informationen oöverskådlig. ”Istället har vi med oss ett digitalt underlag överallt. På det viset kan man komma åt informationen i säkerhetsdatabladet om man behöver använda en kemisk produkt.” Han lyfter arbetet som genomförts inom helikopter 14 i Ronneby och att det är något de eftersträvar även för helikopter 15, men att de ännu inte hunnit med samma uppmärkning av produkterna. För att ändå säkerställa att de använder tillräcklig skyddsutrustning har de infört en kultur där det är naturligt att använda skyddsutrustning oavsett vilken kemisk produkt man använder. ”Vi har behövt prioritera och arbetar helt enkelt med att ta det säkra före det osäkra. Vi använder alltid grundläggande skyddsutrustning, såsom skyddshandskar oavsett Kemiska produkter i fokus Johan Forsberg

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=