TIFF nr3 2022

TIFF nr 3 / 2022 5 Den bakre logistiken har också utvecklats och förtydligats. Det har därmed blivit en tydlig gränsyta mellan främre och bakre nivån som är helt avgörande för en fungerande logistikkedja. – Alla är nöjda med det här arbetssättet och vi har finjusterat det under de senaste tre åren, så i stort sett uppfattar jag det som att vi har mandat, ansvar och egna möjligheter att påverka i den främre logistiken, säger Jonas. En oro som Jonas Westin dock har gäller möjligheterna att kunna få direkt stöd från bakre nivån, och särskilt i lägre konfliktnivåer, fram tills dess att de bakre logistikfunktionerna är aktiverade eller mobiliserade. – Som exempel ska den bakre nivån köra fram materiel till vårt Log E och sedan kör vi ut materielen till de stridande förbanden. Vi har visserligen möjlighet att själva hämta materielen från den bakre nivån om de inte kan göra det på grund av bristande resurser men då har på något sätt vitsen med den bakre nivån försvunnit. Min förhoppning är att det kommer att bli bättre framöver när vi får genomföra fler övningar kring detta och att det då mer kommer att klarna hur den bakre och främre nivån ska arbeta. Marina basbataljoner En av de största förbättringarna är etableringen av de marina basbataljonerna med marina militärbaser, en i Haninge och den andra i Karlskrona, enligt Jonas. Bemanning av bataljonerna påbörjas från och med årsskiftet 2022/2023. De är resultatet av ett flerårigt arbete som på det hela taget innebär en förändring i organisation, logistikledning, metoder och taktik. Det blir en modernare och ändamålsenligare struktur som ökar uthålligheten och tillgängligheten för de stridande förbanden. Det finns också en vilja, men ännu inget beslut, att bygga upp ytterligare en marin basbataljon på västkusten i Göteborgsområdet. – I och med att vi kommer att vara mer i västkustområdet med marina enheter så behöver vi också ha logistik där som kan understödja, säger Jonas. Båda basbataljonerna ska fungera som mobila enheter som kan skicka rörliga resurser till hela landet i och med de behov som uppstår på förbanden. Resurser kan också skickas internationellt om det behövs. – Det politiska beslutet att utveckla två marina basbataljoner utifrån befintliga och tillförda resurser är nödvändigt för att kunna använda marin logistik i hela konflikskalan, samt i de riktningar och geografiska platser som krävs för att de stridande förbanden ska vara tillgängliga och kunna lösa sina uppgifter med uthållighet, säger Jonas. Eftersom bataljonerna har en hög rörlighet och är modulärt sammansatta har de möjlighet att till viss del verka på flera platser samtidigt, därmed också där de normalt sett inte är utgångsgrupperade. Genom att sätta upp bataljonerna kommer ledningen kunna ske på samma sätt i hela konflikskalan och därmed reduceras risk för missförstånd. Det blir sammantaget enklare, tydligare och mer robust. Dessutom kommer Marintaktisk chef (MTCH) enklare att kunna >>> Logistik berör alla som jobbar med Försvarsmaktsfrågor, säger Jonas Westin. Foto: Martin Neander

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=