Tidslinje

2015 En tjänsteman hos Adoptionscentrum representerar EurAdopt och en tjänsteman representerar NAC och båda är observatörer under ”Special Commission”. En tjänsteman hos Adoptionscentrums blir vald till ordinarie ledamot i styrelsen för NAC avseende åren 2015-2016. En tjänsteman hos Adoptionscentrum bistår ISS genom att göra en sammanställning över den finansiella strukturen hos de nordiska adoptionsorganisationerna som ingår i NAC. Adoptionscentrum medverkar i bildandet av ”RELAC-ADOP” (Red Latinamericano de Cooperación en el ámbito de la Adopción), ett nätverk för latinamerikanska organisationer som arbetar för barns rätt till familj genom adoption. Nätverket tog modell efter EurAdopt. En tjänsteman hos Adoptionscentrum deltar vid RELAC-ADOPs första – och konstituerande – styrelsemöte. Adoptionscentrum arrangerar en barnrättskonferens med deltagare från 18 länder ”Unprotected children within the child protection system”. Konferensen handlar om att förbättra rutinerna för barn som omhändertas samt hur man utvecklar och förbättrar en barnskyddspolicy. Som en följd av de nya arbetsuppgifter som MIA fick i september 2015 byter MIA namn till ”Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd”, MFoF. MFoF är kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och i frågor som avser socialnämndens familjerättsliga ärenden samt arbetar för att internationella adoptioner till Sverige sker på ett lagligt och etiskt sätt. Adoptionsbidraget höjs till 75 000 kr. Två tjänstemän hos Adoptionscentrum (i egenskap av representanter för EurAdopt) bidrar med två avsnitt till en skrift som sammanställs av ISS. Skriften belyser konsekvenser och orsaker till avbrott av adoptioner, ”Adoption breakdowns”. En ledamot från Adoptionscentrums styrelse är ordförande för NAC. En tjänsteman hos Adoptionscentrum är ordinarie ledamot i NACs styrelse. Den tjänsteman som sedan 2014 varit ordförande i EurAdopt, blir nu istället ordinarie ledamot i EurAdopts styrelse. Två tjänstemän hos Adoptionscentrum gör ett anförande på FICEs konferens ”Together towards a better world for children, adolescents and families”. FICE är ett internationellt nätverk av organisationer och professionella som arbetar med barn och ungdomars skydd i mer än 35 länder över hela världen. Anförandet handlar om vikten av permanent placering för barn som måste placeras utanför sina familjer och gör ett statement om vikten av att se adoptioner och internationella adoptioner som betydelsefulla alternativ till att uppnå permanens. En tjänsteman hos Adoptionscentrum är medarrangör och deltar vid RELAC-ADOP:s första konferens, på konferensen deltar även Haag-sekretariatet. Omvärlden 2016 2016

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=