Tidslinje

2019 2017 2018 2020 2021 2017 Betänkandet i utredningen ”Modernare adoptionsregler” lades fram. En tjänsteman väljs in i UNICEFs styrelse. Adoptionscentrum väljs in i Barnkonventionsnätverkets AU. En tjänsteman är med i valberedningen för Barnkonventionsnätverket. En tjänsteman välj in i ISCWs styrelse. En tjänsteman väljs in i RELAC-ADOP:s styrelse. Statskontoret presenterar sin översyn där de bedömer att den nuvarande organiseringen inom internationell adoptionsförmedling är ändamålsenlig och ger bäst förutsättningar för att säkerställa barnrättsperspektivet och rättssäkerheten i den internationella adoptionsverksamheten. Regeringen tillsätter en ny adoptionsutredning som får i uppdrag att kartlägga och analysera hur regelverk, organisering och processer inom Sveriges internationella adoptionsverksamhet har utvecklats över tid och fungerar idag. FNs barnkonvention blir svensk lag. Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att göra en översyn av internationella adoptionsverksamhet i Sverige. ”Modernare adoptionsregler” antas av riksdagen och innebär bl a att adoptivföräldrarna blir skyldiga att upplysa sitt barn om hens ursprung. Lag om adoption i internationella situationer antogs (ersatte Lag om internationella rättsförhållanden rörande adoption från 1972). I samband med Adoptionscentrums 50-årsjubileum anordnas ett seminarium om adoption ur olika perspektiv som rör barn, familj och adoption. Ett 70-tal personer från hela landet deltog. Omvärlden

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=