Page 28

Arbetsterapeuten nr 2 - 2015

LEDARSKAP Laganda lyfter gruppkänslan 28 I tider av stark tro på individen och individens framgångar antyder boktiteln en viktig aspekt när det gäller den framgångsrika gruppen. Varje medlem av en grupp, på eller utanför arbetsplatsen, måste vara beredd att arbeta för helheten snarare än att bevaka sina egna intressen. Inte alltid helt enkelt. Centralt för bokens uppbyggnad är begreppet gruppen: dess (varierande) sammansättning, ledarskapet, de olika faserna som gruppen bör gå igenom, och som medlemmarna bör kunna, för att utvecklas till ett väloljat och effektivt lag. Boken innehåller flera värdefulla checklistor, metoder och tips. boktips! LAGET FRAMFÖR JAGET – GOTT SAMARBETE I PRAKTIKEN Bengt Kallenberg Komlitt När Sussi Schipper som ung var på väg ut i arbetslivet fick hon sin första allvarliga depression. – Jag hade en sträng attityd mot mig själv. Jag dömde mig själv hårt. I dag förstår jag mycket mer vad det handlar om och har en mer kärleksfylld attityd till mig själv och vågar vara öppen. Men vägen till öppenhet och uppdraget som attitydambassadör för Hjärnkoll har varit lång och gett henne erfarenheter som hon delar med sig av när hon är ute och föreläser om psykisk hälsa, med fokus på arbetslivet. – För mig är det en friskfaktor att vara öppen, då kan jag hjälpa mig själv och få hjälp av andra. Men hon har full förståelse för att det kan vara svårt att tala om psykiska besvär med chefen och kollegerna. Stigmatiseringen är fortfarande stor och Sussi Schipper konstaterar att personer med psykisk ohälsa har svårare att få och byta jobb samt har lägre löner. – Det finns en rädsla att bli diskriminerad och den är befogad. Som ambassadör för Hjärnkoll vill hon ändra på det. Till chefer som vill skapa arbetsplatser som främjar god psykisk hälsa har hon två övergripande råd: arbeta för ett öppet klimat och ha tydliga rutiner. Att skapa ett öppet klimat tar tid, det finns fortfarande många fördomar och rädslor kring psykisk ohälsa. Även hos chefer. Sussi Schipper lyfter fram att det handlar om bemötande, att visa respekt och medkänsla för personer som mår dåligt, med eller utan diagnos. Hon berättar om en osäker chef som inte riktigt visste vad han skulle säga när hon blev sjukskriven vid millennieskiftet, men där en mening etsade sig fast i hennes minne: ”Sussi, jag tror på dig, ta din tid och kom tillbaka.” De enkla orden fick henne att känna sig värdefull och önskad på jobbet, utan press. Men alla har inte förmågan att hitta orden när det verkligen gäller, och då behövs rutiner. När Sussi Schipper 2008 var ny på ett jobb var arbetstempot högt, kollegerna stressade och kraven höga från start. Den kombinationen triggade i gång en depression. Då upplevde hon att hennes nya chef reagerade negativt. – Jag kände att hon helst ville bli av med mig. Jag blev rädd för att förlora jobbet. Räddningen blev pärmen i hyllan med en rehabprocess och en policy. I rehabgruppen ingick flera personer, bland annat skyddsombud och representanter från HR-avdelningen och företagshälsovården. Nu fick hon också diagnosen bipolär typ 2, vilket också har hjälpt henne att förstå hur hon fungerar. – Tack vare en ny chans via rehabprocessen fick chefen tillbaka förtroendet för mig och jag för henne. Sedan blev hon min bästa chef. Den nya förtroendefyllda relationen gör att Sussi SchipHögt i tak för hälsan Jobba för ett öppet klimat och ha tydliga rutiner. Det rådet ger Hjärnkolls ambassadör Sussi Schipper chefer som vill främja psykisk hälsa på arbetsplatsen. Text & foto: Katja Alexanderson ”Räddningen blev pärmen i hyllan med en rehabprocess och en policy.”


Arbetsterapeuten nr 2 - 2015
To see the actual publication please follow the link above