Page 29

Arbetsterapeuten nr 2 - 2015

Vad gör jag med rullstolen när jag väl tagit mig in i bilen? 29 www.autoadapt.se ⅓ eller 140 000 av Sacos yrkesverksamma medlemmar är chefer! Som chefsmedlem i FSA är du därför en del av en av Sveriges största chefsorganisationer. Tillsammans verkar vi för att ge alla chefer en god arbetsmiljö, ett tydligt uppdrag, kompetensutveckling, resurser och stöd. per vågar säga till tidigt, när hon känner att det börjar gunga. – Då behövs väldigt små justeringar. Det kan vara att få hjälp att prioritera arbetsuppgifter eller flytta fram en deadline. Från att ha vacklat blir jag stadig på en vecka, och jag har inte behövt vara sjukskriven sedan jag fick rätt diagnos och kan vara öppen med chefen. Andra råd till chefer är att hålla ögonen öppna för ”tidiga tecken” – till exempel förändrade beteenden hos medarbetarna, börjar någon ofta komma försent eller alldeles för tidigt. Och att åtminstone en gång i månaden stämma av med medarbetarna hur de har det psykosocialt på jobbet. Men om sjukskrivningen ändå är ett faktum gäller det att fortsätta finnas där. – Ofta blir det så tyst. Försök bemöta personen på samma sätt som om man brutit benet. Skicka en blomma och skriv att vi tänker på dig. Och ta kontakt tidigt, ju längre det dröjer desto större blir den mentala tröskeln, från bägge håll. Sedan gäller det förstås att hitta former för medarbetaren att komma tillbaka. Sussi Schipper trycker på att det i de flesta fall går väldigt bra, att det kanske bara behövs mindre anpassningar. Det kanske behövs något hjälpmedel, ändrade arbetstider eller en förändring av den fysiska miljön. Att lösningen oftast inte behöver vara så drastiskt som att behöva byta jobb. Fler tips finns i handledningarna ”Så gör du som chef” och ”Så gör du som kollega” som Hjärnkoll tagit fram. Materialet finns att ladda ner på hjarnkoll.se, gå in på webbutiken. Till sist: – Chefer får känna sig osäkra. Be om hjälp. Ta reda på vilka stödfunktioner som finns för dig som chef. Och ta gärna hjälp av Hjärnkoll och boka en föreläsning. ¶ Riksförbundet Hjärnkoll arbetar för att öka öppenheten kring psykisk hälsa och ohälsa. Sussi Schipper är en av 350 särskilt utbildade ambassadörer.


Arbetsterapeuten nr 2 - 2015
To see the actual publication please follow the link above