Page 28

Arbetsterapeuten nr 3 2015

Laila gick från kollega till chef En följd av att bli chef över sina kolleger är att man förlorar kompisar. Men chansen att påverka en arbetsplats man gillar överväger. Det tycker Laila Asp som nu varit chef i nära fem år. 28 Vi är 9,6 miljoner i Sverige i dag, ungefär lika många kvinnor som män. Trots det är bara 37 procent av alla chefer kvinnor. I boken möter vi ett antal framgångsrika kvinnor som tagit sig förbi glastaket och som nått sina mål. De berättar om sina drivkrafter, sina karriärer och sin syn på ledarskap. Författarna har identifierat sju karriärnycklar för dem som vill planera sin yrkesmässiga framtid, en värdefull hjälp för den som är eller vill bli chef. Slutligen får vi en intre ssant inblick i hur det är att vara chef och kvinna i en värld som till stor del styrs av manliga normer – spännande läsning för såväl kvinnor som män. boktips! BORTOM GLASTAKET Lena Gustafsson & Ulrika Sedell Liber Kvinnor som inte lät sig stoppas Det var 2010 som hon blev biträdande chef på Syncentralen i Göteborg. På enheten jobbar cirka 30 personer med habilitering och rehabilitering av personer med synnedsättning i alla åldrar. Laila har arbetat på syncentralen i stort sett hela tiden sedan sin arbets terapeutexamen 1994. Så småningom blev hon alltmer intresserad av att vara med och utveckla sin arbetsplats. – Jag är en av dem som kommer med förslag. Det finns så många förbättringsmöjligheter, och kärnan i att jag ville bli chef är möjligheten att få påverka, säger Laila. Så småningom uppmärksammade Lailas chef hennes engagemang och konstaterade att det var svårt för henne att hinna med både det kliniska och verksamhetsutvecklingen. – Jag tog på mig extra arbetsuppgifter och försökte hinna med dem mellan patienterna, säger Laila. Därför fick hon jobba halvtid med patienter och halvtid med administration och olika utvecklingsprojekt. Så småningom uppmuntrade chefen henne att gå en chefsutbildning och därefter fick hon en nyinrättad tjänst som biträdande enhetschef. För Laila var det självklart att hennes roll som chefens högra hand blev formaliserad, men personalgruppen blev osäker – två chefer, vad innebär det? – Den tydligaste reaktionen var inga reaktioner alls. Det blev tyst. Från att ha varit självklart för kolleger att jag varit drivande i olika frågor, kändes det plötsligt inte alls så, säger Laila. Efter ett tag fick Laila på chefens inrådan hålla ett slags installationstal. Då förklarade hon hur hon såg på sin roll och på förhållandet till medarbetarna. Efter det blev situationen bättre. – Jag sa bland annat att nu kommer jag inte att veta vad ni pratar om i lunchrummet. Så är det ju, att man som chef tappar en bit av kompisskapet. Det är sorgligt, men samtidigt så det måste vara. Man får hitta nya personer att prata av sig med, säger Laila. Nu när det har gått några år fungerar relationen mellan Laila och medarbetarna bra. Förutom att Laila blivit tryggare i sin chefsroll har de förra kollegerna också övat på sin roll gentemot Laila. – De har tränat på att våga säga och göra saker och många nya medarbetare har kommit till. Numera vänder de sig till mig för att få svar på olika frågor. Laila säger att hon ibland kunnat uppfatta negativa reaktioner från medarbetarna, som att hon är en dålig chef. Text: Linda Swartz Foto: Julia Sjöberg ”Jag sa bland annat att nu kommer jag inte att veta vad ni pratar om i lunchrummet.” LEDARSKAP


Arbetsterapeuten nr 3 2015
To see the actual publication please follow the link above