Page 38

Arbetsterapeuten nr 3 2015

Personligt ansvar viktigt Att blogga eller twittra som anställd i vården är en svår balansgång. Det är lätt att bli för privat eller råka hänga ut en kollega eller patient. I den nyutkomna boken ”Blogga tryggt” ger forskaren Jörgen Lundälv råd om hur man kan hantera sin medverkan i sociala medier. nvändningen av sociala medier som Facebook, bloggar och mikrobloggar som Twitter ökar stadigt. Den som skriver eller lägger ut bilder och filmer på nätet gör ofta det utifrån ett behov av att bli sedd och bekräftad. För den som jobbar i vården kan en blogg vara en ventil där man ”skriver av sig” upplevelser i arbetslivet. Men med detta finns risker. I värsta fall kan man såra eller kränka människor eller till och med bryta mot lagen. I sin bok Blogga tryggt – Nya medier i tjänsten tar Jörgen Lundälv upp ett antal fall då vårdstudenter och yrkesverksamma inom vården blivit anmälda till universitetens disciplinnämnder eller liknande för sådant de uttryckt i sociala medier. Ett exempel är en sjuksköterskestudent som skrev så hotfulla inlägg på sin blogg att en lärare inte vågade vistas på högskolan utan jobbade hemifrån. Jörgen Lundälv har bland annat tagit del av disciplinnämndernas insamlade redogörelser från de inblandade personerna. – Detta är starka berättelser som gjort mig berörd. Förmodligen är dessa anmälningar bara toppen på ett isberg. Sådant man skriver i sociala medier får konsekvenser, och dessa är ibland svåra att överblicka, säger han. Jörgen Lundälv är docent vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet och docent i trafikmedicin vid institutionen för kirurgisk och perioperativ verksamhet vid Umeå universitet. Tidigare har han bland annat skrivit böcker om hur tips sociala medier om Lagar och regler Den som vill publicera sig i sociala medier måste sätta sig in i de lagar och regler som gäller, bland annat grundlagarna om yttrandefrihet och tryckfrihet. Ens arbetsgivare kan också ha särskilda policyer kring sociala medier. Anställda har rätt att öppet kritisera arbetsgivaren (skiljer mellan offentlig och privat sektor), men i de flesta fall är det bäst att ta upp missnöje direkt med arbetsgivaren i stället för att ventilera det på internet. Privat vs. professionellt I sociala medier är det viktigt att skilja mellan privat, personligt och professionellt. En vårdanställd bör vara noggrann med att inte framstå som en företrädare för sin arbetsplats, förutsatt att den anställde inte bloggar på uppdrag av arbetsgivaren. På bloggar och Facebook bör man också vara restriktiv med fotografier från arbetsplatsen och alltid be om arbetsgivarens tillstånd vid sådan publicering. På uppdrag av jobbet Ibland förekommer det att vård anställda bloggar på arbetsgivarens uppdrag. Då är det viktigt att kräva tydliga riktlinjer från arbetsgivarens sida. Det kan också vara bra att få utbildning och vidare utbildning för att upprätthålla kunskap kring användandet av sociala medier i tjänsten. Ens närmaste kollegor kan också fungera som ett utmärkt bollplank i bloggskrivandet. A KOLL PÅ3 Text: Linda Swartz Illustration: Helena Lunding Hultqvist 38


Arbetsterapeuten nr 3 2015
To see the actual publication please follow the link above