Page 39

Arbetsterapeuten nr 3 2015

FOTO: JULIA SJÖBERG erfarenhet från trafikolyckor kan användas när nya olyckor inträffar. Jörgen Lundälv vill gärna dra en parallell till sociala medier. – Dessa berättelser om publiceringar som varit etiskt ogenomtänkta kan användas för lärande, precis som en trafik olycka. Vad kan man lära av sådana fall där personer går i en egenetik-fälla? funderar Jörgen Lundälv. Att någon går i en egenetikfälla innebär att man skriver något i sociala medier helt utifrån sina privata värderingar, utan att ta hänsyn till yrkesetiken samt den etik som gäller inom förvaltningen där man arbetar. Flera yrkesförbund har valt att sammanställa särskilda rikt linjer till sina medlemmar för användandet av sociala medier (FSA har rekommendationer för förtroendevalda). En viktig sak, som Jörgen Lundälv lyfter fram i sin bok, är att en vårdanställd alltid är bunden av tystnadsplikt och sekretess när det gäller patienter. Det går inte att som anställd i vården skriva om en enskild patient, varken anonymiserad eller med dennes samtycke. – En patient befinner sig alltid i beroendeställning till vårdgivaren och är därför i en utsatt position. Patienten kan också vara oklar över konsekvenserna av det som publi ceras. Något som en gång hamnat på nätet kan spridas okontrollerat, säger Jörgen Lundälv. ”Ge till känna att du börjat blogga och sprid adressen på din arbetsplats.” Trots att det finns många etiska fallgropar för den vårdanställda som vill publicera sig på nätet, vill inte Jörgen Lundälv avråda någon från att göra det. – Jag tror att man som vårdpersonal kan blogga och debattera på samhällsnivå, men man kan överhuvudtaget inte kommentera enskilda patientärenden. Allra viktigast är enligt Jörgen Lundälv öppenhet, att stå för det man skriver och att visa respekt. – Ge till känna att du börjat blogga och sprid adressen på din arbetsplats. Stå för dina åsikter och var tydlig med vad avsikten med din blogg eller mikroblogg är. Håll också isär det privata och det professionella. Jörgen Lundälv betonar också det personliga ansvaret: – Både etiskt och juridiskt är det du och ingen annan som har ansvaret för det du skriver i sociala medier, precis som en bilförare är ansvarig för sin körning. ¶ I sin bok Blogga tryggt – Nya medier i tjänsten ger docent Jörgen Lundälv vägledning till dig som använder sociala medier i ditt vårdyrke. Skriver du om din arbetsplats på sociala Ingrid Melander, Lidköping – Nej, ju mer jag har satt mig in i hur sociala medier fungerar desto mindre skriver jag. Om jag skriver blir det mest filosofiska inlägg – som kåserier om livet. 39 medier? Jimmy Andersson, Visby – Nej, generellt inte. Arbete är arbete. Men när jag tänker efter … möjligtvis skriver jag om något bra som har hänt. Men aldrig om något negativt. Sara Abrahamsson, Jönköping – Nej. Jag lägger inte ut så mycket själv. Om det är något speciellt om en lektor eller studierna så tar vi det privat med kompisarna.


Arbetsterapeuten nr 3 2015
To see the actual publication please follow the link above