Page 36

Arbetsterapeuten nr 4 - 2015

Marie gillar att förhandla Fyra korta frågor till Marie Glandin, som i april blev ny ombudsman på FSA. 36 FÖRBUNDSNYTT Dags att söka FSAs stipendier Stipendierna ska användas till utvecklingsarbete och/eller forskning som bidrar till utveckling av arbetsterapi. Stipendiesumman 2015 är max 100 000 kronor. Pengarna fördelas till mindre projekt, initierande av projekt eller till avgränsad del av projekt. Stipendierna kan sökas av alla arbetsterapeuter med sådan utbildning att de kan antas som medlemmar i FSA. Ansökningshandlingar samt Stipendiefondens stadga finns på FSAs webb – fsa.se/stipendiefonden. Undertecknade handlingar ska vara FSA tillhanda senast den 26 oktober 2015, klockan 23.59. Sänd dina ansökningshandlingar till stipendiefonden@fsa.se (inskannad, undertecknad kopia av ansökan) eller med vanlig post till: Stipendiefonden, FSA, Box 760, 131 24 Nacka. Du som ansöker om medel kommer att få besked före årets slut. Välkommen med din ansökan! Arbetsterapi på arabiska Vår broschyr Arbetsterapi – det du behöver veta, finns nu på arabiska. Du kan ladda ner den som pdf på fsa.se. Motionera i sommar! Fullmäktige äger rum den 20–21 november 2015. Vid fullmäktige beslutas om FSAs framtida strategier. Vill du vara med och påverka förbundets framtida arbete kan du skriva en motion till fullmäktige. Både enskilda medlem - mar, kretsar och FSAstud kan lämna in motioner i olika ärenden av principiell långsiktig och policykaraktär. Den 1 september är sista inlämningsdag. Skicka motionen till FSA, Box 760, 131 24 Nacka. Kul att ha dig här. Varför ville du bli ombudsman? – Jag tycker arbetet som ombudsman verkar spännande eftersom man får hjälpa och stötta människor i situationer som är viktiga för dem, mot till exempel en stark arbetsgivare. Dessutom gillar jag att förhandla. Jag är jurist i grunden och hoppas och tror att jag kommer att få användning för de kunskaperna när jag hjälper våra medlemmar. Vad har du gjort tidigare? – Efter min examen satt jag ting i två år på Solna tingsrätt. Jag började som protokollförare och fick mer behörighet efter hand. Till slut dömde jag själv i enklare mål, till exempel bötesmål. Efter det jobbade jag på Vårdförbundet i ett år. Där gav jag bland annat facklig och arbetsrättslig rådgivning till medlemmarna. Kände du till FSA från tidigare? – Det är ett liknande kollektivavtal som på Vårdförbundet, så jag har en bra grund där. Men jag ser verkligen fram emot att lära känna yrkesgruppen bättre och komma in i arbetet ordentligt. Det känns riktigt kul. Har du hunnit hjälpa någon? – Det har jag. En arbetsgivare hade glömt bort att ta med en av våra medlemmar i lönerevisionen. Jag påpekade det och medlemmen fick ett lönesamtal, som ledde till en löneför höjning. Det är inte så lätt att ha koll på sina rättigheter, men därför finns vi här. 1 ϭ ϲϨϬϤϟ΍ΞϟΎόϤϟ΍ ϲϧϬϣϟ΍ΞϟΎόϣϟ΍ϥϋ ΎϣϪΗϓέόϣϰϟ·ΝΎΗΣΗ Pontus Wikholm FOTO: PONTUS WIKHOLM FOTO: COLOURBOX


Arbetsterapeuten nr 4 - 2015
To see the actual publication please follow the link above