Avfall och Miljö nr 5 2020

28 | AVFALL OCH MILJÖ Nr 5 2020 BIOLOGISK ÅTERVINNING Gödsel gör biogas till klimatsänka BIOGAS FRÅN GÖDSEL har av forskare länge setts som ett biodrivmedel som faktiskt kan sänka emissionerna av växthusgaser PHG PHU lQ SURFHQW XU HWW V\VWHPSHU - spektiv. Detta genom att det metanläckage som normalt sker från gödselbrunnar näs- tan helt kan undvikas om gödseln används för att producera biogas. I och med den senaste uppdateringen av Direktivet om I|UQ\EDUD HQHUJLNlOORU 5(' LQNOXGHUDV detta räknesätt också i svensk lagstiftning från halvårsskiftet år 2021. Resultaten från studien visar att en biogasanläggning kan producera klimat- neutral biogas om mellan 10 och 80 procent av gasen kommer från gödsel. Det stora spannet beror framförallt på hur stora metanläckage som uppstår vid uppgradering och rötresthantering. För att biogasen ska kunna kompen- sera för de emissioner som kommer från 6NnQHWUD¿NHQV |YULJD I|UQ\EDUD GULY medel krävs att minst 30 procent av ga- sen kommer från gödsel. Detta förutsät- WHU GRFN P\FNHW HIIHNWLYD ELRJDVV\VWHP )|U EH¿QWOLJD DQOlJJQLQJDU VNXOOH GHW YDUD HQ P\FNHW VWRU XWPDQLQJ DWW Qn procent gödselbaserad biogas. Det skulle NUlYDV NUDIWLJW XWE\JJG U|WNDPPDU kapacitet och i vissa fall långa trans- portavstånd. Om biogasmarknaden inte växter samtidigt skulle det också minska möjligheten att cirkulera näringsämnen genom att behandla organiskt avfall. Organisationer som vill köpa klimat- neutral biogas eller till och med biogas med en negativ emissionsfaktor bör därför undvika att ställa krav på en viss råvara och istället kräva en viss klimat- prestanda. Detta kan uppnås med effek- WLYD ELRJDVV\VWHP VRP DQYlQGHU J|GVHO tillsammans med andra råvaror. En färsk studie visar att Skånetrafiken skulle kunna använda gödselbaserad biogas som ett sätt att bli klimatneutrala. TEXT MIKAEL LANTZ, LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA STUDIEN har finansierats av Avfall Sverige, Region Skåne och Skånetrafiken och koordine- rats av Biogas Syd. LÄS MER i rapport Klimatneutral eller mer? En potential- och konsekvensanalys av en ökad andel gödselbaserad fordonsgas i Skåne som kommer att kunna laddas ner från avfallsverige.se

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=