Page 18

Nytt i sikte • september 2015

kvalitet från kunderna men även högre krav på produktsäkerheten. Nu när Lantmännen har köpt kvarnen kommer verksamheten bli lite mer centraliserad. Inköp av spannmål kommer ske av Lantmännen och den direkta kundkontakten kommer säljorganisationen ta över. Det kommer även inne- bära förändring för personalstyrkan som förväntas öka. Kunderna har varit både positiva och negativa till försäljningen, säger Magnus. Det var några som hoppade av i början men det får man räkna med. Strängnäs styrka har varit just den nära kontakten med kunden och det är väl naturligt att kunderna Presentation av några i personalen JONAS MALMBERG: Anställd sedan 1992 och jobbar som försteman i kvarnen, spannmålssilon och mjölsilon. Jonas började på kvarnen direkt efter skolan. Han är den sammanhållande länken och har koll på allt som händer där. ANDERS STÅL: Anställd sedan 2001 som provbagare, men har gått runt på alla avdelningar. Har arbetat med spannmålssilon, labbet, inköp av spannmål och är kontakten gentemot leverantörer. Innan Anders började på Strängnäs Valskvarn hade han leveransbageri i Eskilstuna. MAGNUS ÖBERG: Anställd sedan 2013 som platschef. Magnus började på Mjölbykvarnen 1981 och jobbade där i många år. Han arbetade i Spannmålssilon, kvarnen, lagret, paketeringen, jobbade som produktionschef många år och tog över efter platschefen. När platschefen på Uppsalakvarnen gick i pension tog han över som platschef där också. Han slutade där för att börja på Strängnäs Valskvarn. Han ville komma lite närmre hemmet och få mindre restid och så tyckte han att Strängnäs var en liten utmanare på marknaden som alltid har varit duktiga på att få fram bra kvaliteter.


Nytt i sikte • september 2015
To see the actual publication please follow the link above