Page 19

Österlen 360

Rydell huvudet bland molnen uppdrag som går utanför ramarna. Ett runt hela Finjasjön för att finna en Upprinnelsen till att Ägget kom med i sådant fick Karin av Bjarne Örling på tänkbar plats för Ägget. Jag fann en tävlingen var att Karin en sommarkväll Hässleholms kommun. Rita ett kärleks- brant, på kanten av den, inte så att det 2011 läste om Alain de Botton som näste, bad han Karin, vi får så många tippar, men lite farligt och kittlande, tagit initiativet till Living Architechture förfrågningar av människor som vill gifta där tänker jag mig att Ägget skulle stå. och deras verksamhet. Det är en social sig vid Finjasjön. Platsen heter Solhem. sammanslutning som ger stora arkitek- – Så roligt uppdrag! Jag åkte hem och ter uppdrag att designa hus för deras när jag kom hem värpte jag ett ägg, Prestigefylld tävling i London räkning i hela Storbritannien. Hus som skrattar Karin. Naturligtvis. En ur- Ägget har varit med i en prominent de sedan gör tillgängliga genom semes- sprunglig form och en ursprunglig kon- tävling; A Room for London, inbjuden teruthyrning hela året. Living Archi- takt med naturen. Runt Finjasjön finns av arkitekten och filosofen Alain de Bot- techture är en organisation som startade ett oerhört rikt fågelliv och det är ett ton, professor i arkitektur och författare från en önskan att skifta perception och mecka för ornitologer. Solägget av Elsa till boken Lyckans Arkitektur. A Room upplevande kring modern arkitektur Beskow tyckte jag mycket om när jag var for London arrangerades av gruppen genom kunskap och undervisning. liten. Någonting främmande har landat. Living Architecture i samarbete med När Karin hade läst klart rusade hon till organisationen ArtAngel. Det var en Pia på kontoret och frågade, ska vi inte Med hjälp av Pia ritade hon en äggfor- tävling för att bygga en ny, samtida skicka Ägget till dem? mad mobil byggnad i trä. Inredningen byggnad bestående av ett sovrum på - Vi skrev ett mail, ”Dear sir, We love består av en platsbyggd äggformad taket till The Queen Elisabeth Hall med your houses but we can see that you are dubbelsäng, wc, dusch med takljus, och utsikt över Themsen inför OS året 2012. missing a lovenest. We have an offer to ett litet pentry. Utanför på terrassen finns Tävlingen var öppen för alla arkitekter i you” ett nedsänkt badkar. Allt som två nygifta hela världen, med särskild önskan om att Vi fick ett mailsvar redan efter 20 eller älskande kan tänkas behövas. arkitekten samarbetade med en konst- minuter, i det skrev Alain de Botton att – Under mina förberedelser gick jag när. han älskade vårt ägg, och bjöd in oss att Österlen 360° 19


Österlen 360
To see the actual publication please follow the link above