Page 29

Reflex nr 5 2017

Framtidsplanering. Lagen om framtidsfullmakt innebär att vi som enskilda i förväg kan utse någon som kan ha hand om våra ekonomiska eller personliga angelägenheter, om vi senare i livet inte längre klarar av det själva. FOTO: HÅKAN SJUNNESSON REFLEX #5 2017 29 rån den 1 juli 2017 får anhöriga företräda enskilda som inte längre själva kan ta hand om sina ekonomiska angelägen heter. Detta gäller i de fall där det är uppen bart att någon på grund av en sjukdom, psykisk störning eller för svagat hälsotillstånd inte längre kan ta hand om sina ekonomiska angelägenheter. I dessa fall är en anhörig behörig att utföra ordinära rättshandlingar för den enskilde med anknytning till dennes dagliga livsföring. En anhörigbehörighet kan även vara aktuell när prognosen för sjukdomen, och hur den kan komma att inverka på en persons för måga, inte är klar. Det kan också vara när oförmågan med säkerhet kommer att bli varaktig, men inte är det ännu. Anhörigbehörighet kan även vara värdefull under tiden frågan om god man eller förvaltare utreds. Anhörig behörigheten gäller utan att särskild fullmakt skrivs. Vad får den anhörige göra, och vem betraktas som anhörig? Vad som ingår i behörigheten kan variera utifrån den enskildes livssituation och behov. Behörigheten gäller bara åtgärder med anknytning till den dagliga livsföringen. Det PÅ RÄTT SIDA Magnus Andersson är koordinator för Neuroförbundets rättsombud »Framtidsfullmakts havaren kan få samma behörighet som en god man. « F › Ny lag gör det enklare att bistå som anhörig I detta nummer ska vi fortsätta att gå igenom vad det finns för stöd för den som på grund av sjukdom får svårt att ta hand om sina egna angelägenheter, exempelvis personlig ekonomi. Den 1 juli 2017 infördes regler kring anhörigbehörigheter samt en ny lag om framtidsfullmakt.


Reflex nr 5 2017
To see the actual publication please follow the link above